SAM SEMINARS

İslam Coğrafyasında Sinemanın Tarihi

Yusuf Ziya Gökçek

Sinema tarihi literatürüne bakıldığında sinemanın gelişmişlik ölçülerinin Avrupa-merkezci çizgide belirlendiği ve bu değerlendirmenin “Batı ve diğerleri” şeklinde oluştuğu görülmektedir. İslam coğrafyası kavramıyla siyaset bilimi alanında sıklıkla karşılaşılmakta, Batı dışı bir kategori olarak görülmekte ancak sinema bağlamında ele alınmamaktadır. İslam coğrafyasında üretilen filmlerin kendi politik gündemleri, ülkelerin içinde bulunduğu toplumsal krizler, bu krizlerden olası çıkış yolları, toplumların modernleşme tecrübeleri ya da kolonyal döneme dair izler taşımaları açısından görülen ortaklıklar, ilgili coğrafya üzerine çalışmayı mümkün hale getirmektedir.

1920’li yıllarda işgale uğramamış herhangi bir Müslüman ülkenin bulunmaması, İslam coğrafyasında sinemanın içinde bulunduğu durumu anlamamız açısından önemlidir. Sinematografın icadından çok kısa bir süre sonra dünyanın farklı coğrafyalarında film gösterimleri neredeyse aynı anda başlamıştır. Film üretimi ise uzun süreli işgaller, sömürge politikaları ve iç savaşlar gibi pek çok sebepten dolayı birkaç ülke haricindeki İslam coğrafyasında belirli bir istikrara sahip olmamıştır. Bu seminer kapsamında İslam coğrafyasından belirli ülkelerin sinema üretimleri ile ele aldıkları temaların benzerlikleri ve farklılıkları genel hatlarıyla incelenecektir.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ÇEVRİMİÇİ 25.02.2023 21:00 1 Yusuf Ziya Gökçek
ÇEVRİMİÇİ 4.03.2023 21:00 1 Yusuf Ziya Gökçek
ÇEVRİMİÇİ 11.03.2023 21:00 1 Yusuf Ziya Gökçek
ÇEVRİMİÇİ 18.03.2023 21:00 1 Yusuf Ziya Gökçek

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).