SAM SEMINARS

Klasik İslam Filozoflarının Müzik Felsefeleri

Muharrem Hafız

Seminerin amacı klasik dönem İslam filozoflarının (Kindî, Fârâbî, İhvân-ı Safâ ve İbn Sînâ) müzik felsefelerini araştırmaktır. Müzik felsefesi, en genel manada, müzik üzerine felsefece düşünmektir. Bu düşünme etkinliği de müzik sanatı ve ilmi hakkında felsefî sorular sormakla başlar: Ses nedir? Ses ile melodi arasındaki farklar nelerdir? Müziğin ilkesi tartışmasında pratik mi önce gelir yoksa teori mi? Melodik seslerin ilkesi doğal mı yoksa doğaüstü güçler midir? Beste ile icra arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Sesten melodiye geçiş nasıl açıklanır? Müzik ilminin diğer ilimlerle ilişkisinin meşru zemini nedir? Gökcisimlerinin müziğinden bahsedilebilir mi? Müzik hem sanat hem bir (b)ilim olabilir mi? Eğer mümkünse bu ilmin konusu, ilkesi ve yöntemi nedir?

Seminerde bu sorulara klasik dönem İslam filozoflarının müzik eserleri üzerinden cevaplar aranacaktır. Bu doğrultuda seminerin birinci bölümünde önce Kindî ve İhvân-ı Safâ üzerinde derin etkileriyle ön plana çıkan Pisagorcu semavî müzik anlayışı, ardından Fârâbî ve İbn Sînâ’nın müzik felsefelerine etki eden Aristoksenosçu algıya dayalı müzik estetiği antik dönem metinleri referanslar alınarak incelenecektir. Seminerin ikinci bölümünde Kindî ve İhvân-ı Safâ’nın semavî müzik anlayışları incelenecektir. Üçüncü bölümde Fârâbî’nin, dördüncü bölümde ise İbn Sînâ’nın müzik felsefesi metne dayalı yöntem takip edilerek analiz edilecek ve özgünlük değeri tartışılacaktır.

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Location Date Time Seminar Instructor Notes
ZEYREK SALONU 25.02.2023 13:45 1 Muharrem Hafız
ZEYREK SALONU 4.03.2023 13:45 1 Muharrem Hafız
ZEYREK SALONU 11.03.2023 13:45 1 Muharrem Hafız
ZEYREK SALONU 18.03.2023 13:45 1 Muharrem Hafız

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).