SAM ROUNDTABLE MEETINGS

Türk Romanında Başlangıçlar ve Sonlar

Esengül Sağlam Can

8 Temmuz 2023 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Temmuz ayında Esengül Sağlam Can'ı konuk ediyor. Can'dan, "Türk Romanında Başlangıçlar ve Sonlar" başlıklı doktora tezini dinleyeceğiz.

Can tezini şu şekilde özetliyor: "Roman okuruna olası bir dünyanın kapılarını aralayan başlangıçlar (incipit) ve bu dünyanın sınırlarının sona erdiği sonlar (explicit) kurmacanın en önemli iki eşiği olarak öne çıkmaktadır. Mitten romana uzanan anlatı evreninde gerek yazarlar gerekse araştırmacılar tarafından özellikleri, işlevleri, okura bilgi sunma şekilleri, anlatıya dâhil olma biçimleri ve araçları hakkında fikir üretilen başlangıçlar ve sonlar, roman türünün gelişimine koşut olarak belirgin değişimler geçirmiştir. Bu çalışmada, kuramsal kaynaklardan elde edilen verilerin yol göstericiliğinde ve Türk romanının farklı dönemlerinde kaleme alınan örneklerinden hareketle, başlangıç ve sonlarda kullanılan teknikler, bu bölümlerin karakteristik özellikleri ve işlevleri incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışmanın temel amacı, özel bir düzenleri olan ve belli soruların cevaplarını içeren başlangıç ve son bölümlerinde uygulanan stratejileri çözümleyerek Türk romanı üzerine sistemli bir bakış geliştirmektir. "

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).