YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Eleştirel Teori ve Sosyoloji

Besim Fatih Dellaloğlu

26 Ekim 2013 Cumartesi 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde gerçekleşen Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin temel amacı,  teorik açıklama modellerinin bilimsel pratiğin vazgeçilmez koşulları olduğu varsayımından hareket ederek, Türkiye'de sosyoloji alanında son yıllarda etkili olmuş/etkili olmaya başlamış teorik yapıların panoramasını çıkarmak ve var olan teorilerin saha çalışmalarında nasıl kullanıldığının (ya da neden kullanılmadığının)  izlerini sürmektir. Toplantı dizimiz, sosyolojide çağdaş akımları tasvir eden bir derlemenin ötesinde, sosyoloji alanındaki bilim insanlarının benimsedikleri teorik konumlar ve bunların Türkiye'de öne çıkma sebepleri üzerine yoğunlaşan, böylelikle Türkiye'deki sosyolojik eğilimlerin topografyasını çıkarmaya yönelen bir çalışmadır. Sosyoloji alanına dair refleksiyon edinmek, çalışmamızın merkezi ilgileri arasındadır. Sosyolojinin belirli konularında öne çıkmış önemli sosyologlarımızın katılımlarıyla gerçekleşecek olan aylık toplantılarda, katılımcılar kendi teorik konumlarını ve saha pratiklerini genç sosyal bilimcilerle paylaşarak, Türkiye'de sosyolojinin teorisi ve  pratiğine dair bilgi ve izlenimlerin masaya yatırıp, tartışılması amaçlanmaktadır. 
 
Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin dördüncü konuğu Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sosyolog Profesör Besim Fatih Dellaloğlu olacak. Dellaloğlu, özellikle Benjamin, Adorno, Horkheimer etrafında Frankfurt Ekolü'nün ana hatlarını çizdikten sonra Türkiye'de sosyoloji alanı içerisinde Eleştirel teorinin nasıl karşılandığı, nasıl ve kimler tarafından kullanıldığına dair analizlerini aktaracak. 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.