SAM SEMİNERLER

Mimarlık Tarihi

Ömer Faruk Günenç

Mimarlık üzerine bilgi üretmek, tarihsel farklılıklarını ve varoluş koşullarını iade etmek biçiminde kavranabilir. Metinde üretilen, yazının sınırlarında dolaşan, dilin kavram ve terim repertuarıyla ilintili, yazarın o andaki konumuna, arzularına ve dünyayı kavrayış biçimine bağlantılı mimarlık üretimleri, tarihyazımsal alanla ilişkili olmalıdır. Mekân üretmenin hem vücuda geldiği andaki eyleyicinin ilişkilendiği maddi teknoloji evreniyle hem bireyin zihin dünyasıyla dolaysız bir biçimde bağlantılı olduğu söylenebilir. Söz konusu mesele üç boyutlu düzlem olunca, vücuda gelen mekânların inşa olmaya başladığı andan itibaren dönüştüğü, deforme olduğu, yeniden yapılandığı ve böylece tarihsel varoluşun dayanılmaz sancısıyla yaşadığı belirtilebilir. O halde hangi biçimlerde üç boyutlu mimarlıklar hiç değişmezlik yanılsamasıyla bilgi nesnesi kılınır, iki kapak arasına alınır, dönemleştirmenin içinde var kılınır ve üretildiği zamanı yansıttığına dair temsil işlevi yüklenir? Başka bir soruyla üç boyutlu mimarlıklar hangi biçimlerde tarihselleştirilebilir, tıpkı metinde üretilen mimarlıklar gibi? Tam da bu noktada mimarlık üzerine düşünmenin ve/ya mimarlık üretmenin, birbirinden farklı doğalara sahip eylem biçimlerinin gerilimli ve kavgalı ilişkisine temas etmek olduğu ileri sürülebilir. Özetle söylemek gerekirse, dört haftalık bu seminer dizisinin amacı, mimarlığa ilişkin bilgi üretiminin birbirinden farklı doğalarını tartışmaya açmaktır. Haftalık seminerler şu sıralı başlıklardan oluşuyor:

  • Mimarlık ve Tarihyazımı
  • Mimarlık ve Tarihsellik
  • Mimarlık ve İnsani Yardım
  • Mimarlık ve Kavramlar
     

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
ÇEVRİMİÇİ 27.10.2023 21:00 1 Ömer Faruk Günenç
ÇEVRİMİÇİ 3.11.2023 21:00 1 Ömer Faruk Günenç
ÇEVRİMİÇİ 10.11.2023 21:00 1 Ömer Faruk Günenç
ÇEVRİMİÇİ 17.11.2023 21:00 1 Ömer Faruk Günenç

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.