SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Bir Sebk-i Hindî Şairi Olarak Şevket-i Buharî  ve Osmanlı Şiirine Etkisi

Bir Sebk-i Hindî Şairi Olarak Şevket-i Buharî ve Osmanlı Şiirine Etkisi

Turgay Şafak

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez etkinliği kapsamında Ekim ayında Turgay Şafak ile Tahran Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladığı doktora tezi "Tashih-i İntikadî-yi Divan-ı Şevket-i Buharaî" dolayımında "Bir Sebk-i Hindî Şairi Olarak Şevket-i Buharî ve Osmanlı Şiirine Etkisi" üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.10.2011 18:00

Karşılaştırmalı Çokkültürlülük

Karşılaştırmalı Çokkültürlülük

Karşılaştırmalı Çokkültürlülük: Bit Palas ve Yakupyan Apartmanı Çerçevesinde İstanbul-Kahire Eksenli Bir Okuma

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.02.2011 18:30

Tiyatro ve Din: Türk Tiyatrosu Örneği

Tiyatro ve Din: Türk Tiyatrosu Örneği

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.01.2011 16:00

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri

Kadir Turgut

Programda Kadir Turgut'un "Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri" adlı yüksek lisans çalışmasını dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.10.2010 18:00

Metinler Arası Bağlamında İhsan Oktay Romanlarında Kutsal Metinlerin İzleri

Metinler Arası Bağlamında İhsan Oktay Romanlarında Kutsal Metinlerin İzleri

Mehmet Sarı

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Tez Sunumu toplantılarının Haziran ayı ikinci konuğu, Mehmet Sarı. Sarı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladığı "Metinler Arası Bağlamında İhsan Oktay Romanlarında Kutsal Metinlerin İzleri” başlıklı yüksek lisans tezinin sunumu gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.06.2010 18:00

Münîrî’nin (öl.1521?) Manzum Siyer-i Nebî’si (İnceleme-Metin)

Münîrî’nin (öl.1521?) Manzum Siyer-i Nebî’si (İnceleme-Metin)

Reyhan Çorak

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Tez Sunumu toplantılarının Haziran ayı ilk konuğu, Reyhan Çorak*. Çorak, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde tamamladığı "Münîrî’nin (öl.1521?)Manzum Siyer-i Nebî’si (İnceleme-Metin)” başlıklı doktora tezinin sunumu gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.06.2010 18:00

Namık Kemal’in Edebiyat Eleştirisinde Modernlik ve Öznellik

Namık Kemal’in Edebiyat Eleştirisinde Modernlik ve Öznellik

Fatih Altuğ

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Tez Sunumu toplantılarının Mayıs ayı konuğu, Fatih Altuğ*. Halihazırda İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olan Altuğ, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladığı “Namık Kemal’in Edebiyat Eleştirisinde Modernlik ve Öznellik” başlıklı doktora tezinin sunumu gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5.05.2010 18:00

Onaltıncı Yüzyıla Ait Alegorik Bir Eser: Muhyî’nin Hüsn ü Dil’i

Onaltıncı Yüzyıla Ait Alegorik Bir Eser: Muhyî’nin Hüsn ü Dil’i

Berat Açıl

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Tez Sunumu toplantılarının Nisan ayı konuğu, Berat Açıl*. Halihazırda İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Açıl, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladığı "Onaltıncı Yüzyıla Ait Alegorik Bir Eser: Muhyî’nin Hüsn ü Dil’i” doktora tezinin sunumu gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.04.2010 18:00

Fotoğrafta Bakış ve Anlam İlişkisi

Fotoğrafta Bakış ve Anlam İlişkisi

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Tez Sunumu toplantılarının Aralık ayı konuğu, Yusuf Yakup Türkoğlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladığı yüksek lisans tezi çerçevesinde Türkoğlu ile “Fotoğrafta Bakış ve Anlam İlişkisi”* üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3.12.2009 18:00

Ahmedî Divanı'nın Tahlili

Ahmedî Divanı'nın Tahlili

Melike Erdem Günyüz

Eski Türk Edebiyatı’nın Beylikler döneminde yaşamış olan Ahmedî’nin Divanı, Osmanlı Divan Şiiri’nin ilk mürettep divanı olma özelliğini taşır. Bu eserin bir başka özelliği ise Mısır’da eğitim almış olan Ahmedî’nin Arap şiiriyle beslenmiş olarak divan şiirine olan katkılarıdır. Bir hekim olması, Fetret devrinde yaşaması ve diğer pek çok konunun izlerini şiirlerinde tespit edilebilmektedir. Şimdiye kadar yazılmış olan divan şiiri tahlili çalışmalarından daha farklı bir metotla yapılan bu tez çalışması ile dönemin kültür ve sosyal hayatından izler bulmak mümkündür.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.11.2009 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.