SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Mensur Bir Medhiye Örneği: Şâzî'nin Güzelce Ali Paşa Medhiyesi

Meryem Babacan Bursalı

25 Şubat 2017 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 25 Şubat 2017 Cumartesi günü Meryem Babacan Bursalı'yı misafir ediyor. Meryem Babacan Bursalı'dan " Mensur Bir Medhiye Örneği: Şâzî'nin Güzelce Ali Paşa Medhiyesi" isimli sunumunu dinleyeceğiz.
Şâzî isimli bir Osmanlı müellifi II. Osman’ın sadrazamı Güzelce Ali Paşa’nın sadaret makamına getirilişi üzerine bir eser kaleme alır. Medhiye-i Ali Paşa ve Gencîne-i Pür-Temâşâ adlı bu eseri Ali Paşa’nın himayesine girmek için yazan Şâzî, aynı zamanda bu metni nasıl oluşturduğunun tespit edilmesine de imkan verir. Bu sunumda müellifin bir eser üretmeye çalışırken nasıl bir yöntem izlediği sorusu üzerinde durulacak ve üretilen metnin mahiyeti tartışılacaktır.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.