MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Ali Kuşçu'nun İlahiyat Anlayışı

Ali Kuşçu'nun İlahiyat Anlayışı

M. Fatih Soysal

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Nisan aydındaki ilk konuğu Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Fatih Soysal olacak. Soysal, daha çok pozitif bilimlere dair yaptığı çalışmaları ile tanınan Ali Kuşçu'nun kelam konularını ele aldığı Şerhu Tecrîdi'l-Kelâm eserinde en önemli bahis olan ilahiyat bahsini ele alışını, ilahiyat konusu üzerinden Ali Kuşçu'nun ehli sünnet kelamı ile girdiği eleştirel diyaloğu gündeme getirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
9.04.2016 16:00

Din Felsefesi Açısından İlahi Mükemmellik

Münteha Beki

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mart aydındaki ikinci konuğu Dr. Münteha Beki olacak. Beki, Ankara Üniversitesi Din Felsefesi Anabilim Dalı'nda tamamladığı doktora tezi bağlamında, ontolojik kanıt argümanlarında kullanılan Tanrı'nın mükemmelliği fikri ile Tanrı'nın varlığı arasındaki ilişki sorununa dair bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
12.03.2016 16:00

Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşası

Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşası

Hayrettin Nebi Güdekli

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Mart aydındaki ilk konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Hayrettin Nebi Güdekli olacak. Güdekli, sekizinci yüzyılda kelamın tek tek teolojik problemlere çözüm bulan bir çalışmadan sistematik bir disipline dönüşme sürecini inceledikten sonra sistematize olan kelamın ontoloji, epistemoloji, teoloji alanındaki argümanlarından bahsedecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
5.03.2016 16:00

Marksizm ve Felsefe: Karl Korsch Üzerinden Bir Okuma

Marksizm ve Felsefe: Karl Korsch Üzerinden Bir Okuma

Hasan Pekdemir

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Şubat aydındaki ilk konuğu Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Ar. Gör. Hasan Pekdemir olacak. Pekdemir, Karl Koch üzerinden Marksizm ve Felsefe ilişkisine dair bir sunum yapacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
13.02.2016 16:00

Farabi'nin Siyaset Felsefesi: Kökenleri ve Özgünlüğü

Farabi'nin Siyaset Felsefesi: Kökenleri ve Özgünlüğü

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Ocak aydındaki üçüncü konuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Şenol Korkut olacak. Korkut, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde, Farabi'nin siyaset felsefesinin Yunan kökenlerine değindikten sonra, onun İslam perspektifinden Yunan siyaset felsefesine getirdiği özgün yaklaşımı açıklayan bir sunum gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA II SALONU
16.01.2016 16:00

Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji

Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji

Mehmet Bulğen

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler tartışmalı toplantı serisinin Ocak aydındaki ikinci konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen olacak. Bulgen, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde, süreksizlik ve ihtimale dayalı Kuantum mekaniği ile süreklilik ve determinizme dayanan Görelilik Teorisini birleştirmeye çalışan çağdaş bütüncül evren teorilerinin uzay zamanın süreksiz olduğunu tezleri ile Kelam atomcularının teorileri arasındaki paralelliğe dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.01.2016 16:00

İnformel Mantık Bağlamında Budist Mantık

İnformel Mantık Bağlamında Budist Mantık

İsmail Latif Hacınebioğlu

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin Ocak ayındaki ilk konuğu İsmail Latif Hacınebioğlu olacak. Hacınebioğlu, kitabı çerçevesinde, özellikle 1970'li yıllarda gelişen informal mantık literatürüne kısa bir giriş yaptıktan sonra, bu mantık tarzı ile Budist düşüncesi arasındaki ilişkilere dair bir sunum gerçekleştirecek.

VEFA SALONU
2.01.2016 16:00

Fıkıhtan Hukuka: Osmanlı'da Hukuk Eğitiminin Dönüşümüne Sosyolojik Bir Bakış

Fıkıhtan Hukuka: Osmanlı'da Hukuk Eğitiminin Dönüşümüne Sosyolojik Bir Bakış

Abdurrahman Nur

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin bu ay ikinci konuğu Abdurrahman Nur olacak. Nur, yakın zamanlarda tamamladığı tezi çerçevesinde, Türk Hukuk tarihindeki önemli bir kırılma dönemini sosyolojik açıdan ele alacak. Modern hukuğa geçiş sürecinde yaşanan farklılaşmayı eğitim sosyolojisi perspektifinden tartışacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
19.12.2015 16:00

Ölüm Felsefesi (Mısırlı'larda, Upanişad'larda Budizm'de ve Hıristiyanlıkta)

Ölüm Felsefesi (Mısırlı'larda, Upanişad'larda Budizm'de ve Hıristiyanlıkta)

Senail Özkan

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı dizisinin bu hafta konuğu Senail Özkan olacak. Özkan, yakın zamanlarda yayınlanan kitabı çerçevesinde, fanilik ile ebediyet ilişkisinin farklı medeniyetlerin perspektiflerinden nasıl ele alındığına dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.12.2015 16:00

"Hâl"i Konuşmak: Herevî ve Sad Meydân'ı Üzerine

"Hâl"i Konuşmak: Herevî ve Sad Meydân'ı Üzerine

M. Nedim Tan

Medeniyet Araştırmaları Merkezinin düzenlediği bu toplantıda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Nedim Tan konuğumuz olacak. Tan, doktora tezi çerçevesinde, 100 tasavvufi makamdan oluşan Sad Meydan adlı eseri çerçevesinde Hâce Abdullah Ensâri Herevî'nin "hal" anlayışı ve tasavvuf tarihindeki yeri üzerine konuşacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.11.2015 17:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.