SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Tarihsel Gerçeklik Açısından Belgeselin Sorunsalları

Sümeyye Özkal

16 Ekim 2021 Cumartesi 14:00 Salon: ZEYREK SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında  16 Ekim 2021 Cumartesi günü Sümeyye Özkal’ı konuk ediyor. Özkal’dan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih ve Medeniyet Araştırmaları programında tamamladığı “Tarihsel Gerçeklik Açısından Belgeselin Sorunsalları” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

“Tarihsel Gerçeklik Açısından Belgeselin Sorunsalları”, iki farklı alan olan tarih ile belgesel, tarihçi ile yönetmen arasındaki benzerlikler üzerine düşünmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Birinci bölümde “tarih”, “tarihsel gerçeklik”, “tarihsel nesnellik” kavramları üzerinde durulmuş, ardından tarihin birinci dereceden ilişkide olduğu belge konusu ele alınmıştır. Tarihin malzemesi olan belge ile belgesel arasında nasıl bir ilişki olduğu incelenmiş ve daha sonra ilk belge film çekimlerinden günümüze belgeselin geçmişi kısaca incelenmiştir. Belgeselin ilk kez sinema yazınına kazandırıldığı dönemden günümüze tanımı yapılarak belgeselin türleriyle ilgili sınıflandırmalara göz atılmış ve tarih konulu ya da tarihsel açıdan önemli belgesellerle ilgili yeni sınıflandırmalar kategorize edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde kendini tartışılmaz gerçeklik olarak sunan ve kameranın tahakküm edici gücünden de yararlanarak otoritesini gitgide arttıran belgeselin başlıca sorunsalları ele alınmıştır. Ele alınan bu sorunsallar şunlardır: “Gerçeklik”, “Kurgu ve Kurmaca”, “Özdeşleşme ve Yabancılaştırma”, “İdeoloji ve Propaganda”, “Melezleşme ve Canlandırma” ile “Etik”. Bu sorunsallar ele alınırken aynı zamanda çeşitli belgeseller incelenmiş ve tartışılan hususlara kaynak olarak gösterilmiştir.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.