SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Fasıl Heyetı̇nden Koroya: Klasik Türk Müzı̇ğinde Standartlaştırıcı Bir Araç Olarak Koro

Rümeysa Şişman

26 Şubat 2022 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında  26 Şubat 2022 Cumartesi günü Rümeysa Şişman’ı konuk ediyor. Şişman’dan, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans programında tamamladığı “Fasıl Heyetı̇nden Koroya: Klasik Türk Müzı̇ğinde Standartlaştırıcı Bir Araç Olarak Koro” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

Bu tezde, standardizasyonun Türk müziğinin eğitim, aktarım, performans ve üretim mekanizmaları, yani geleneksel Türk müziğinin bel kemiğini oluşturan meşk sistemi üzerindeki etkisi tartışılırken, genelde modern yaşamın standartlaştırıcı etkileri, hususen de yazılı kültür ve Cumhuriyet dönemi düzenlemeleri göz önünde bulundurulmaktadır. Müzik kültüründeki önemli dönüşümlerin yalnızca yeni ulus devletin ideolojik müdahaleleri ve düzenlemelerinin bir sonucu olmayıp aynı zamanda modernleşme/batılılaşma deneyimlerinden de kaynaklanmış olduğu tespiti, tezin temel argümanlarından biridir. Bu noktadan hareketle, ilk önce modernitenin standartlaştırıcı özelliklerinin, yani “tektiplik”, “tarafsızlık” ve “öngörülebilirlik” arayışının özellikle nota yayınları, basılı eğitim materyalleri, kurumsal eğitim, büyük gruplardan oluşan korolar aracılığıyla, konser salonlarındaki performanslar, vb. açısından müzikal alana nasıl yansıdığını ortaya koymaya ve ikinci olarak ise, yeni kurulan ulus devletin ulusal kültür kurma arayışlarının müzik kültürünü nasıletkilediği göstermeye çalışıldı. Standartlaşmanın etkilerini ve sonuçlarını tespit edebilmek için, performans, üretim ve repertuar kompozisyonu gibi çeşitli alanların aynı bağlamda analiz edilmesine imkan verdiği için, söz konusu dönüşümleri “fasıl heyeti'den koroya” izleğinde incelendi.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.