SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Fas'ta İslam Mimarisi: Kuruluşundan Sa'dîler'in Sonuna Kadar

Sümeyra Ocak Ahmed

6 Mayıs 2023 Cumartesi 13:30 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında Mayıs ayında Sümeyra Ocak Ahmed'i konuk ediyor. Ahmed'den, "Fas'ta İslam Mimarisi: Kuruluşundan Sa'dîler'in Sonuna Kadar" başlıklı doktora tezini dinleyeceğiz.

Ahmed tezini şu şekilde özetliyor: "İslâm dünyasında Mağribu‟l-Aksâ yani “en uzak batı” olarak bilinen, Fenikeliler, Kartacalılar ve Romalılar’ın hakimiyetinden sonra 8. yüzyılda İslâm ile müşerref olan Fas coğrafî, tarihî ve siyasî açıdan önemli bir ülkedir. Ülkemizde İslam coğrafyasında bulunan, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü Suriye, Mısır, Tunus, Cezayir gibi ülkelerdeki mimarî eserler hakkında yüksek lisans ve doktora çalışmaları mevcut olmasına rağmen Fas'taki eserler hakkında herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu tez bu eksikliği gidermek niyetiyle atılmış bir adım niteliğindedir. Bunun için İslâm Sanatları Tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz bu bölgede, İdrîsîler’in kuruluşundan Sa’dîler’in sonuna kadar geçen yaklaşık sekiz asırlık süreçte inşa edilen İslâmî eserler tesbit edilmiş, Fas’ta alan çalışmaları yapılarak eserler dönem özellikleri, plan, malzeme, teknik ve tezyînî açıdan incelenmiş, bu bölgeye ait sanat üslubunun ne gibi aşamalardan geçtiği, hangi medeniyetlerin sanatlarından etkilendiği ve özelliklerinin neler olduğunu tesbit edilmiştir."

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.