Birikimsiz (b)ilim olmaz.

Literatür çalışmaları, üzerine inşa edildiği birikime ayna tutmakla kalmaz, birikim bilincimizi yeniler. Bu tür çalışmalar, mevcut birikimi birçok açıdan değerlendirerek literatür hakkında çeşitli tasnifler yapmayı, varsa eksiklikleri ve hataları tespit etmeyi, takip edilen yaklaşımları ve kullanılan kaynakları gözden geçirmeyi amaçlar. Bu tespitler, literatürle ilgili herhangi bir alanda yapılacak çalışmalara matuf uyarı ve önerilerle daha da önem kazanır. Esas hedef, bir alanda değişik kişi ve ekoller tarafından yapılmış çalışmaların hasılasını çıkartarak, sonraki çalışmalara ciddi bir zemin hazırlamaktır. Bu süreç hiç şüphesiz anlama, yorumlama ve eleştiri kabiliyeti yanında geleceğe dönük önerilerle ilgili iddialı bir ilmî duruşu gerektirir.

Türkiye araştırmaları alanında belirli bir birikimin olduğu âşikardır. Geçmiş, hâl ve gelecek çerçevesinde Türkiye üzerine düşünen, araştıran ve yazan insanların birçok farklı sahada ortaya koydukları eserlerin, haklarında literatür çalışması yapılabilecek miktar ve kaliteye ulaştığını düşünüyoruz. Aynı zamanda, Türkiye hakkında farklı coğrafyalarda değişik türlerde eser telif edenlerin birbirlerinden haberdar olması, bu noktadan sonra yapılacak çalışmalar bakımından son derece önemlidir. Yine önemle belirtilmesi gereken başka bir husus da, konu ve sorunlara hem "disiplinler arası/ötesi" bir perspektif hem de "bütüncül" bir anlayışla yaklaşma inancının hakim olduğu günümüzde, bir mesele hakkında önceden gerçekleştirilmiş veya halen devam eden bilimsel faaliyetleri takip edebilmenin ancak literatür çalışmaları ile mümkün olabileceğidir. Benzer şekilde, belirli bir alanda çalışmalarını yoğunlaştırmış araştırmacılar da başka alanlarda yapılan çalışmaları bir arada görme fırsatını bularak kendi çalışmalarına yön tayin etme imkanına sahip olabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde bu dergi, ilk sayılarında Türkiye araştırmalarını geniş kapsamlı üst başlıklar altında değerlendirmiş, takip eden sayılarında ise bu üst başlıkları detaylandırmaya doğru yönelmiştir. TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç yazıdan sonra konunun alt alanları ile ilgili değerlendirme yazılarını ve yine konuyla ilgili bir röportajı, klasik veya güncel bazı kitap ve tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtımlarını içermektedir. 

TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç giriş yazısından sonra konunun alt alanları ile ilgili literatür değerlendirme yazılarını ve yine konuyla ilgili bir söyleşiyi, klasik veya güncel bazı kaynakların, kitap ve tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtım ve değerlendirmelerini içerecektir. 

 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Altı Aylık, Uluslararası Hakemli Dergi

ISSN 1303- 9369

e-ISSN 2687-6299

 

Yayınlayan

Bilim Sanat Vakfı

Türkiye Araştırmaları Merkezi

 

Yazı İşleri Müdürü

Salih Pulcu

 

Genel Editör

Yunus Uğur, yunus.ugur@marmara.edu.tr

 

Editör

Serhat Aslaner, serhataslaner@gmail.com

 

Alan Editörleri

Muhammed Zahit Atçıl, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, zatcil@gmail.com

Hediyetullah Aydeniz, Marmara Üniversitesi, hediyetullah@gmail.com 

Özgür Kavak, Marmara Üniversitesi, ozgurkavak78@gmail.com

Özgür Oral, İstanbul Üniversitesi, ozguroral@gmail.com

Ali Adem Yörük, İstanbul Üniversitesi, aliademyoruk@gmail.com

 

Editör Yardımcısı

Uğur Topal, talid@bisav.org.tr

 

Yayın Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

Şevket Kamil Akar, İstanbul Üniversitesi, skakar@istanbul.edu.tr

Yusuf Ziya Altıntaş, İstanbul Teknik Ünviersitesi, yzaltintas@itu.edu.tr.

Nurullah Ardıç, İstanbul Teknik Üniversitesi, nardic555@gmail.com 

Alim Arlı, İstanbul Teknik Üniversitesi, alimarli@gmail.com 

Serhat Aslaner, Sakarya Üniversitesi, serhataslaner@sakarya.edu.tr

Zahit Atçıl, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, zahit.atcil@medeniyet.edu.tr

Hediyetullah Aydeniz, Marmara Üniversitesi, haydeniz@marmara.edu.tr

Ayşe Başaran, Boğaziçi Üniverstiesi, aysetekbasaran@gmail.com

Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi, yucel.bulut@istanbul.edu.tr

Ebubekir Ceylan, İstanbul Teknik Üniversitesi, ceylaneb@itu.edu.tr

Coşkun Çakır, İstanbul Üniversitesi, coskuncakir@yahoo.com 

Nicole Kançal- Ferrari, Marmara Üniversitesi, nicole.kancalferrari@gmail.com

Fatma Samime İnceoğlu, T.C. Kültür Bakanlığı, samimeinceoglu@gmail.com 

Özgür Kavak, Marmara Üniversitesi, ozgur.kavak@marmara.edu.tr

Abdülhamit Kırmızı, İstanbul Şehir Üniversitesi/ Bamberg Üniversitesi, abdulhamitkirmizi@sehir.edu.tr

Özgür Oral, İstanbul Üniversitesi, ozoral@istanbul.edu.tr

Yunus Uğur, Marmara Üniversitesi, yunus.ugur@marmara.edu.tr

Ali Adem Yörük, İstanbul Üniversitesi, aayoruk@istanbul.edu.tr

 

Danışma Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

Gabor Agoston, Georgetown Üniversitesi

Engin Deniz Akarlı, Brown Üniversitesi

Cemil Aydın, Noth Carolina Üniversitesi

Evangelia Balta, National Hellenic Research Foundation

Ali Birinci, Polis Akademisi, Emekli

Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Üniversitesi

İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tevfik Güran, İstanbul Üniversitesi

Nelly Hanna, Kahire Amerikan Üniversitesi

Mehmet İpşirli, İstanbul Medipol Üniversitesi

Cemal Kafadar, Harvard Üniversitesi

Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi

Orlin Sabev, Bulgarian Academy of Science

Zan Tao, Pekin Üniversitesi

Hüseyin Yılmaz, George Mason Üniversitesi

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.