YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Elitlerarası İş Birliğinin Kökenleri: Otoriter Rejimlerde Muhalefet Koalisyonları ve Orta-Doğu'da Demokratikleşme

M. Tahir Kılavuz

4 Ocak 2020 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

KAM: Tezat: Elitlerarası İş Birliğinin Kökenleri: Otoriter Rejimlerde Muhalefet Koalisyonları ve Orta-Doğu'da Demokratikleşme, 4 Ocak Cumartesi// 14:00

Küresel Araştırmalar Merkezi, yeni yılın ilk toplantısını Tezat olarak düzenliyor. Programın konuğu Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmasını yürüten M. Tahir Kılavuz olacak. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da elitlerarası işbirliğinin kökenleri ve bu işbirliğinin demokratikleşme süreçleri üzerindeki etkilerini araştıran Kılavuz, bu eksende bir konuşma gerçekleştirecek. Toplantı, 4 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de Şakir Kocabaş Salonu’nda başlayacaktır.

Sunum Özet: Siyasal rejimler literatürü elitlerarası iş birliğinin demokratikleşme süreçlerindeki etkisini ayrıntılı olarak gösterse de bu iş birliğinin kökenlerine bakılmadığı için bu argümanlar eksik kalmaktadır. Buna göre elitlerin neden bazen farklı görüşleri arasında bir orta yol buldukları ve bazen de ayrı hareket etmeye karar verdikleri tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışma, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da demokratikleşme süreçlerindeki iş birliğinin kökenlerini ve bunun sürecin sonucuna etkisini incelemektedir. Buna göre, muhalifler arası geçmiş iş birliği tecrübeleri onların organizasyonel sermaye, güven ve ortak vizyon üretmelerini sağlar ve bunlar da demokratik geçiş aşamasında aktörlerin birbirlerine iş birliği için muteber bir taahhüt vermelerine imkân verir. Bölgedeki iki başarısız (1990’lar başında Cezayir ve Arap Baharı sırasında Mısır) ve bir başarılı (Tunus) demokratikleşme süreci üzerinden yapılan araştırma bu argümanın Arap Baharı’nın da ötesinde bir karşılığı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın bulguları Cezayir, Tunus ve Türkiye’de gerçekleştirilmiş saha araştırmasına, birincil ve ikincil aktörlerle yapılmış 120’den fazla mülakata ve Tunus’ta ve Cezayir’de elitler ve halk üzerinde yapılmış anket deneylerine dayanmaktadır.

M. Tahir Kılavuz, Orta Doğu Girişimi’nde doktora sonrası araştırma görevlisidir. Araştırma ilgi alanları arasında hem MENA’da hem de bölgeler arası ortamda otoriterlik, rejim değişikliği, din ve siyaset, darbe rejimi, anket analizi, karma yöntem araştırmaları ve deneysel tasarım yer almaktadır. Daha spesifik olarak, otoriter rejimlerin ve geçişlerin hem diğer diktatörlük türlerine hem de demokrasiye geçişinin dayanıklılığını, kurumların siyasi rejimlerin ve kitlelerin davranışlarını nasıl şekillendirdiğini ve sınırladığını özellikle vurgulamaktadır. Kitap projesinde, hem zaman dilimi hem de coğrafi kapsam açısından, siyasi rejimde kalıcılığın ve MENA’daki değişimin arkasındaki faktörlere kapsamlı bir şekilde odaklanmaktadır. Liderlerin, MENA’daki uluslararası analizler yoluyla rejimlerin hayatta kalmasını sürdürmeleri için kurumsal stratejilerini ve Cezayir, Mısır ve Tunus vaka çalışmalarından deneysel ve nitel kanıtlarla demokratikleşme girişimleri sırasında muhalefet zorluklarının etkisini açıklıyor. Notre Dame Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi alanında doktora derecesine, Koç Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden lisans derecesine sahiptir. Cezayir, Mısır, Tunus, Suriye ve Türkiye'de çalıştı ve/ veya okudu.

*Toplantı, herkese açıktır ve Bilim ve Sanat Vakfı’nın Şakir Kocabaş Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Bilim ve Sanat Vakfı (Foundation for Sciences and Arts)

Küresel Araştırmalar Merkezi (Centre for Global Studies)

Adres: Vefa Cad., No: 41, 34134, Vefa/İstanbul
Tel: +90 212 528 22 22 / 1065-1066
Faks: +90 212 513 32 20
E-Posta: kam@bisav.org.tr  

 

 

 

 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.