YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Orta Doğu’nun Edebi Hafızası: Toplumsal Bellek ve Osmanlı Edebiyatı’nın Komşu Kültürlerle İlişkisi

Bahadır Sürelli

9 Mart 2013 Cumartesi 15:00 Salon: ZEYREK SALONU

Sanat Araştırmaları Merkezi’nde Ekim ayında başlattığımız SanatHafıza program dizisinin beşinci oturumunda İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Bahadır Sürelli’yi konuk ediyoruz. 9 Mart tarihinde gerçekleşecek programda “Orta Doğu’nun Edebi Hafızası: Toplumsal Bellek ve Osmanlı Edebiyatı’nın Komşu Kültürlerle İlişkisi” üzerine konuşacağız.

Tıpkı diğer modern dönem öncesi kültürleri olduğu gibi, Osmanlı edebi kültürünü ve birikimini şekillendiren en temel unsur da sözlü kültür ve bu kültür içerisinde yüzyıllar boyunca korunan edebi birikimdir. Özellikle Osmanlı mesnevi geleneğine bakıldığında, Türkçe edebiyatın hangi kaynaklardan beslendiğinin yanı sıra, yazılı ya da sözlü, benzer tahkiyevi metinlerin dilsel farklılıklara rağmen bölge insanlarının ortak hafızasında nasıl biriktirildiği ve ne gibi dönüşümlerle sonraki kuşaklara aktarıldığı önemli bir araştırma konusudur. Bu çalışmada İran anlatılarını kendisine miras alan Osmanlı metinlerinin ortak Mezopotamya kültüründen Sümer, Babil, Pakistan ve Hindistana uzanan geniş bir yelpazede ne tür benzerlikler sergilediği üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Böylelikle, modern öncesi toplumların edebiyatları ve özellikle de Osmanlı mesnevi geleneği için kültürlerarası etkileşimle biçimlenen ortak edebi hafızanın önemi ve rolü sorgulanacaktır.

 

SanatHafıza 5

Orta Doğu’nun Edebi Hafızası: Toplumsal Bellek ve Osmanlı Edebiyatı’nın Komşu Kültürlerle İlişkisi

Bahadır Sürelli*

09 Mart 2013 Cumartesi

15.00

Zeyrek Salonu

*2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde lisans, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bahadır Sürelli, 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki doktora eğitimini 16. yüzyıl şairi Hayâtî'nin, meşhur İran şairi Nizami'den çevirdiği "Heft Peyker" mesnevisi üzerine çalıştığı doktora tezi ile tamamladı. Şu anda Şehir Üniversitesi'nde görev yapmakta olan Bahadır Sürelli; Divan şiiri, Osmanlı mesnevileri ve karşılaştırmalı mitoloji gibi konularla yakından ilgilenmektedir. Yazıları; Toplumsal Tarih, Varlık, Kritik ve Yeniyazı gibi dergilerde yayımlanmıştır.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.