II. Ulusal Siyaset Düşüncesi Sempozyumu Çağdaş Siyaset Düşüncesi: Liberalizmin Ötesinde Çağrı Metni

9 Nisan 2024 Salı

Liberalizm çağdaş siyaset düşüncesinin hâlâ en etkili ve hâkim düşünce çizgisi olarak kabul edilse de liberalizme meydan okuyan, ona alternatif oluşturma iddiasındaki düşünsel girişimler uzun zamandır kamusal ve akademik gündemde belirli bir yer edinmiş görünüyorlar. Bu girişimlerin bir kısmı tam bir fikri çerçeve sunmaktan çok belirli sezgilerin geliştirilmesinden ibaret olsalar da liberalizmden ayrışan yönleri daha belirgin ve daha iyi tarif edilmiş siyasi düşünce çizgilerinin olduğu da inkâr edilemez. Diğer taraftan, liberalizmin ötesini arayan düşünsel gayretler, liberal fikriyatı da kendini yenilemeye, karşıtlarına yanıt vermeye zorlamaktadır. Liberal düşünceyle hesaplaşma arayışları liberal fikir ve pratiklerin çağdaş toplumlarda kazandığı derinliği, iddialı yönlerini ve kendilerini yeniden üretme becerilerini göz ardı ederek ilerleyemezler.

 

İlki geçen yıl “karşılaştırmalı siyaset düşüncesi” temasıyla düzenlenen Ulusal Siyaset Düşüncesi Sempozyumu’nun ikincisinde, liberalizm içi çağdaş tartışmalar ve liberal olmayan, liberalizme karşıt ya da ondan ayrışan siyasi düşünceler konu edilecektir. Amaç, liberalizm eleştirilerinin imkân ve sınırlılıklarını, farklı düşünce gelenek ve kaynaklarında liberalizmi tashih ya da aşma çabalarını ve özellikle çağdaş siyaset düşüncesinde post-liberal gündemleri, liberalizmin günümüz toplumları için önemini ve kendini yenileme gücünü ihmal etmeden etraflıca soruşturmak.

 

Bu amaçla sempozyumda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki sorun ve konulara odaklanılacaktır:          

 

 • Liberal siyasi düşüncenin güncel durumu
 • Liberal adalet ve özgürlük anlayışlarının sınırları
 • Liberalizm ve siyasi gerçekçilik sorunu
 • Post-liberal gündem ve sorunsallar
 • Post-liberal demokrasi düşünceleri
 • Yerelci, cemaatçi, özyönetimci düşünceler
 • Cumhuriyetçilik, yeni-cumhuriyetçilik
 • Eko-sosyalizm ve kalkınmacı fikriyatın eleştirisi
 • Muhafazakarlığın yeni yüzleri, çizgileri…
 • Meritokrasi ve demokrasi tartışmaları
 • Liberalizmin sınır hatları: Soğuk Savaş liberalizmi, muhafazakâr liberallik, çokkültürcülük…
 • Doğal hukukta yeni arayışlar
 • İnsan haklarında liberal ve post-liberal söylemler
 • Siyasi ilahiyat: liberal, anti-liberal, post-liberal
 • Yahudi, Hristiyan ve İslam düşüncesinde post-liberal tema ve arayışlar
 • Konfüçyüsçü düşünce ve post-liberal yaklaşımlar
 • Liberalizm, post-liberalizm, din ve sekülerlik
 • Eleştirel teori, post-Marksizm, post-yapısalcılık, post-kolonyal düşünceler
 • Yeşil siyaset, dijitalleşme ve yeni teknolojiler, insan sonrası düşünce ve siyaset
 • Uluslararası siyasal teoride post-liberal çizgiler
 • Post-liberal yaklaşımlar karşısında liberal yanıt ve savunular
 • Türkiye’de siyaset düşüncesinin güncel durumu ve post-liberal düşünce

 

Küresel Araştırmalar Merkezi ile Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından planlanan ve 18-19 Ekim 2024 tarihinde Bilim ve Sanat Vakfı’nda gerçekleşecek olan bu sempozyum, konuyla ilgilenen tüm akademisyenleri, bağımsız araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirerek, siyaset düşüncesi alanındaki farklı bilgi, deneyim ve bakış açılarını ele almayı hedeflemektedir.

 

Başvuru

Sempozyuma katılım başvurusu için 250-500 kelimeyi aşmayan bildiri özetlerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Kabul edilen tebliğ özetleri sempozyumun ardından e-kitap olarak yayınlanacaktır. Başvuru lisansüstü öğrencilerine de açıktır.

 

Önemli Tarihler

Son Başvuru Tarihi: 7 Temmuz

Kabul Bildirim Tarihi: 10 Ağustos

Sempozyum Tarihi: 18-19 Ekim

 

Düzenleme Kurulu:

Ahmet Okumuş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Muhammed A. Ağcan, İstanbul Üniversitesi

Nedim Nomer, Sabancı Üniversitesi

Ömer Taşgetiren, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Özgür Kavak, Marmara Üniversitesi

Büşra Aytekin, Bilim ve Sanat Vakfı

Havva Yılmaz, Bilim ve Sanat Vakfı

Hüseyin Etil, Bilim ve Sanat Vakfı

 

Bilim Kurulu:

Abdurrahman Atçıl, Sabancı Üniversitesi

Alim Arlı, Marmara Üniversitesi

Cüneyt Kaya, İstanbul Üniversitesi

Coşkun Çakır, İstanbul Üniversitesi

Feyzullah Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Gökhan Çetinsaya, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi

İshak Arslan, Marmara Üniversitesi

İsmail Yaylacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Kadir Temiz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

M. Akif Kayapınar, İstanbul Üniversitesi

Nurullah Ardıç, İstanbul Teknik Üniversitesi

Sami Erdem, Marmara Üniversitesi

Süleyman Güder, İstanbul Üniversitesi

İLGİLİ HABERLER

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.