KAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

İsrail Siyaseti ve "Arap Baharı" Sonrasında Türkiye ile İlişkiler

İsrail Siyaseti ve "Arap Baharı" Sonrasında Türkiye ile İlişkiler

Hasan Kösebalaban , Louis Fishman

KAM “Ortadoğu Konuşmaları”nda Yard. Doç. Dr. Louis Fishman’ı ve Yard. Doç. Dr. Hasan Kösebalaban’ı misafir edeceğiz. Fishman’ın günümüz İsrail siyaseti ve İsrail’in Türkiye’ye bakışı çerçevesinde ilişkileri değerlendireceği toplantıda Kösebalaban Türkiye-İsrail ilişkilerinin durumundan ve “Arap Baharı” sonrasında Ortadoğu’da iki ülkenin ilişkilerinin muhtemel seyrinden bahsedecektir. Toplantı 13 Mart 2013 Çarşamba günü saat 18.00’de Şakir Kocabaş Salonu'nda başlayacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.03.2013 18:00

Mübarek Sonrası Mısır’da Siyasal ve Toplumsal Dinamikler

Mübarek Sonrası Mısır’da Siyasal ve Toplumsal Dinamikler

Fulya Atacan

KAM “Ortadoğu Konuşmaları” programının onuncusunda, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fulya Atacan’ı misafir edeceğiz. Atacan “Mübarek Sonrası Mısır’da Siyasal ve Toplumsal Dinamikler” başlıklı sunumunda Tahrir gösterilerinden yakın zamanda yaşanan anayasa tartışmalarına kadarki süreci, bölgede bulunmuş bir akademisyen gözüyle değerlendirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.01.2013 18:00

ABD’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Stratejik Arayışları

ABD’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Stratejik Arayışları

Şaban Kardaş

KAM “Ortadoğu Konuşmaları”nın dokuzuncusunda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şaban Kardaş’ı misafir edeceğiz. “ABD’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Stratejik Arayışları” başlıklı toplantı, 5 Ocak Cumartesi günü saat 18:30’da Araştırma II Salonu’nda başlayacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
5.01.2013 18:30

Syrian Crisis and the Responsibility to Protect

Syrian Crisis and the Responsibility to Protect

Vasilka Sancin

KAM “Ortadoğu Konuşmaları”nın sekizincisinde Slovenya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Danışmanı Yard. Doç. Dr. Vasilka Sancin, "Koruma Sorumluluğu" çerçevesinde Suriye’deki krize ilişkin bir konuşma yapacaktır. Toplantı 19 Eylül Çarşamba günü saat 18.30’da Şakir Kocabaş salonunda başlayacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
19.09.2012 18:30

“Arap Baharı” Sürecinde İran’ın Bölge Politikası

“Arap Baharı” Sürecinde İran’ın Bölge Politikası

Bayram Sinkaya

KAM “Ortadoğu Konuşmaları”nın yedincisinde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Bayram Sinkaya’yı misafir edeceğiz. İran’ın son dönemdeki Ortadoğu politikasının tartışılacağı toplantı 26 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Zeyrek salonunda başlayacaktır.

ZEYREK SALONU
26.05.2012 13:00

İktisadi Açıdan Türkiye-Ortadoğu İlişkileri

İktisadi Açıdan Türkiye-Ortadoğu İlişkileri

Süleyman Beşli

KAM “Ortadoğu Konuşmaları”nın altıncısında, dış ticaret alanında uzman olan Süleyman Beşli’yi misafir edeceğiz. Beşli'nin “İktisadi Açıdan Türkiye-Ortadoğu İlişkileri” başlıklı konuşması, 29 Şubat Çarşamba günü saat 18.00’de Şakir Kocabaş salonunda gerçekleştirilecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.02.2012 18:15

Bir Gazetecinin Gözünden “Arap Baharı”: Suriye, Libya ve Yemen İzlenimleri

Bir Gazetecinin Gözünden “Arap Baharı”: Suriye, Libya ve Yemen İzlenimleri

Mehmet Akif Ersoy

KAM “Ortadoğu Konuşmaları”nın beşincisinde, Arap dünyasındaki halk ayaklanmaları sırasında Libya, Yemen ve Suriye’de TRT Türk muhabiri olarak görev yapan TRT Kahire Temsilcisi Mehmet Akif Ersoy’u ağırlayacağız. “Bir Gazetecinin Gözünden ‘Arap Baharı’: Suriye, Libya ve Yemen İzlenimleri” başlıklı toplantı, 7 Ocak 2012 Cumartesi günü 15:30-17:30 arasında Zeyrek salonunda yapılacak.

ZEYREK SALONU
7.01.2012 15:30

“Arap Baharı”nın İlk Demokratik Deneyimi: Tunus Seçimleri

“Arap Baharı”nın İlk Demokratik Deneyimi: Tunus Seçimleri

Muzaffer Şenel, Hasan Kösebalaban , Ufuk Ulutaş

Küresel Araştırmalar Merkezi olarak “Ortadoğu Konuşmaları”nın dördüncüsünde, Tunus seçimlerine Türkiye’den gözlemci olarak katılan ve bölgenin nabzını tutan İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Hasan Kösebalaban ve Muzaffer Şenel ile SETA araştırmacılarından Ufuk Ulutaş'ı misafir edeceğiz. Kösebalaban,Şenel ve Ulutaş, hem seçimlere ilişkin gözlemlerini hem de Tunus’un ilk demokratik deneyiminin Ortadoğu’yu nasıl etkileyebileceğine dair öngörülerini bizimle paylaşacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2.11.2011 18:00

The Evolution of the Palestine Problem and the Status of Jerusalem: Force of Law or Law of Force?

The Evolution of the Palestine Problem and the Status of Jerusalem: Force of Law or Law of Force?

Hans Köchler

Prof. Dr. Hans Köchler, Küresel Araştırmalar Merkezi’nin “Ortadoğu Konuşmaları” programında gerçekleştireceği “The Evolution of the Palestine Problem and the Status of Jerusalem: Force of Law or Law of Force?” başlıklı konuşmasında, Filistin meselesinin gelişimini ve Kudüs’ün statüsünü “kanunun gücü” ile “gücün kanunu” ikilemi içerisinde değerlendirecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.02.2011 17:00

Ortadoğu’da Değişim Talepleri ve Mısır Örneği

Ortadoğu’da Değişim Talepleri ve Mısır Örneği

Fulya Atacan

1981’den bu yana Hüsnü Mübarek’in cumhurbaşkanlığında ve olağanüstü hal altında idare edilen Mısır’da halk otuz yıllık yönetimi devirmek üzere ayaklandı. Tunus’ta başlayan halk hareketleri dalga dalga diğer Ortadoğu ülkelerine de yayılıyor. Ortadoğu’da artık bastırılamaz hale gelen değişim taleplerini Mısır örneği üzerinden Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fulya Atacan ile tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.02.2011 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.