KAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Sistemin Krizi ve Krizin Sistemi

Sistemin Krizi ve Krizin Sistemi

Şükrü Yazğan

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler araştırma görevlisi Dr. Şükrü Yazğan ile "Sistemin Krizi ve Krizin Sistemi"ni tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.04.2009 18:30

Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Politikaları

Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Politikaları

Şeyma Akkoyunlu

Central Florida Universitesi, Siyaset Bilimi Bölümünde Yüksek Lisansını "TURKEY’S RELATIONS WITH THE TURKIC COUNTRIES IN THE CASPIAN SEA REGION" başlıklı tez çalışmasıyla tamamlayan Şeyma Akkoyunlu ile Ankara'nın Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.02.2009 18:00

Sovyetler Birliği'nde Türkiye Çalışmaları

Sovyetler Birliği'nde Türkiye Çalışmaları

Liaisan Şahin

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim görevlilerinden ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anablim dalı doktorantlarından Liaisan Şahin ile Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde hazırladığı Sovyetler Birliği'nde Türkiye Çalışmaları 1917-1991 (Soviet Studies on Turkey 1917-1991) başlıklı çalışması üzerine toplantı yapacağız. Sunumda Rusya’da Doğu araştırmalarının genel tarihi ve bu araştırmaların bir kolu olarak Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti incelemeleri konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca Rus Doğu biliminin Batı Doğu biliminden farkına ve Rus-Türk ilişkilerinin özelliklerine de değinilecek, bu konudaki yaklaşımlardan bahsedilecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.02.2009 18:00

Mısır Politikasında Filistin

Mısır Politikasında Filistin

Mehmet Özkan

Sevilla Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler doktorantlarından Mehmet Özkan'ın İsveç, Linköping Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler bölümünde hazırladığı Mısır'ın Filistin-İsrail Uyuşmazlığı ekseninde Ortadoğu'daki rolünü analiz ettiği yüksek lisans tezini son gelişmeler ışığında tartışıyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.01.2009 18:00

Öğrenme Teorisi Işığında Türkiye’nin I. ve II. Körfez Savaşı Politikalarının Analizi

Öğrenme Teorisi Işığında Türkiye’nin I. ve II. Körfez Savaşı Politikalarının Analizi

Kutbettin Kılıç

Indiana Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdüren Kutbettin Kılıç ile "Öğrenme Teorisi Işığında Türkiye’nin I. ve II. Körfez Savaşı Politikalarının Analizi" başlıklı makalesini tartışacağız. Toplantımızda her iki Körfez Savaşı sırasında Türkiye'nin izlediği politika arasındaki farkları değişik bir bakış açısıyla ele alacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.01.2009 18:00

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu

Medine Çağlayan

Türkiye'nin 2009-2010 dönemi için geçiçi üyeliğe seçildiği BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak artan tartışmaları Medine Çağlayan'ın Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde hazırlamış olduğu "The United Nations Security Council Reforms in a changing world order" başlıklı yüksek lisans tezi ekseninde ele alacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.12.2008 18:00

Dünya Ekonomik Sisteminin Yapılandırılmasında Dünya Bankası’nın Rolü

Dünya Ekonomik Sisteminin Yapılandırılmasında Dünya Bankası’nın Rolü

Abdurrahman Babacan

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü doktorantlarından Abdurrahman Babacan'ın aynı üniversitenin İktisat (ing) anabilimde hazırladığı "The Role of World Bank in Shaping the Post-War World Economic Structure/İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Ekonomik Sisteminin Yapılandırılmasında Dünya Bankası’nın Rolü" başlıklı yüksek lisans tezini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.11.2008 18:00

Türk Dış Politikasında Yeni Bir Perspektif: Medeniyetler İttifakı Girişimi?

Türk Dış Politikasında Yeni Bir Perspektif: Medeniyetler İttifakı Girişimi?

Nebi Miş

Sakarya Üniversitesi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü araştırma görevlisi ve Siyaset ve Sosyal Bilimler doktora adayı Nebi Miş, Ali Balcı ile birlikte kaleme aldığı ve Turkish Studies dergisinin 2008 güz sayısında yayınlanacak "Turkey’s Role in the Alliance of Civilizations: A New Perspective in Turkish Foreign Policy?" çalışması ile ilgili olarak bir sunum yapacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.06.2008 18:30

İç/Dış Ayrımını İptal Etmek ya da Dış Politikanın Altını Oymak

İç/Dış Ayrımını İptal Etmek ya da Dış Politikanın Altını Oymak

Ali Balcı

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi olan Ali Balcı, dış politika çalışmalarında yeni bir yaklaşım olarak ele aldığı "İç/Dış Ayrımını İptal Etmek ya da Dış Politikanın Altını Oymak" başlıklı çalışmasıyla ilgili bir değerlendirme sunumu yapacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.05.2008 18:30

Türkiye ve İran'ın Irak'a Yönelik Politikalarının Mukayesesi

Türkiye ve İran'ın Irak'a Yönelik Politikalarının Mukayesesi

Murat Yeşiltaş

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora yapan Murat Yeşiltaş'ın, iki komşu ülke olarak Türkiye ve İran'ın diğer komşuları Irak'a yönelik politikalarını karşılaştırdığı makalesini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.02.2008 17:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.