KAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Kıbrıs Sorununun Ortaya Çıkışı 1945-1954

Kıbrıs Sorununun Ortaya Çıkışı 1945-1954

Barış Görgüç

Barış Görgüç'ün Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2006 yılında tamamladığı yüksek lisans tezi tartışılacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.02.2007 18:30

Tek Kutuplu Sistemde İttifak Oluşumları: 1 Mart Tezkeresi Çerçevesinde Türk-Amerikan İttifakı

Tek Kutuplu Sistemde İttifak Oluşumları: 1 Mart Tezkeresi Çerçevesinde Türk-Amerikan İttifakı

Hasan Basri Yalçın

Ocak ayı TEZAT toplantısı çerçevesinde, Hasan Basri Yalçın'ın 1 Mart tezkeresini referans noktası alarak, Türk-Amerikan İlişkilerinin günümüz tek kutuplu dünyasında nereye oturduğunu teorik bir çerçeve ile ele aldığı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.01.2007 18:30

Türkiye'de Kadın Anlayışının Şekillenmesinde Amerikan Okullarının Etkisi

Türkiye'de Kadın Anlayışının Şekillenmesinde Amerikan Okullarının Etkisi

Ayşe Köse Aksu

Marmara Üniversitesi Din Eğitimi Bilim Dalı’nda doktora adayı olan Ayşe Köse Aksu ile, 2003'te tamamladığı "Yabancı Okullarda Kızların Din Eğitimi - Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Örneği" başlıklı yüksek lisans tezinden hareketle "Türkiye'de Kadın Anlayışının Şekillenmesinde Amerikan Okullarının Etkisi" tartışılacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.05.2006 17:30

Yahudilikte Seçilmişlik Anlayışı

Yahudilikte Seçilmişlik Anlayışı

Salime Leyla Gürkan

KAM "Tezat Toplantıları"nda bu ay, halen İSAM'da araştırmacı olan Dr. Salime Leyla Gürkan'ın 2002 yılında Lancaster Üniversitesi Religious Studies Bölümü'nde tamamladığı "The Jewish Concept of Chosenness in Tradition and Transformation" başlıklı doktora tezinden hareketle "Yahudilikte Seçilmişlik Anlayışı" tartışılacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.02.2006 17:00

İnsan Hakları ve Kalkınma

Nezih Akyeşilmen

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği Tezat toplantılarının Aralık ayı oturumunda, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam eden Nezih Akyeşilmen’in İngiltere’de Essex Üniversitesi’nde “Haklara Dayalı Yaklaşım ve Panel Analizi: Güneydoğu Anadolu Projesi” adıyla tamamladığı yüksek lisans tezi tartışılacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.12.2005 00:00

Sebilürreşad Dergisinin Siyasi Duruşu ve İslamcılık

Fatma Bostan Ünsal

Küresel Araştırmalar Merkezi “Kadın Kimliği Üzerinden Çağdaş Kültür Okumaları” atölye grubunun Tezat toplantıları çerçevesinde Aralık ayındaki misafiri, Malezya İslâm Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam eden Fatma Bostan Ünsal olacak. Ünsal,1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladığı yüksek lisans tezini “Sebilürreşad Dergisinin Siyasî Duruşu ve İslâmcılık” başlığı altında sunacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
22.12.2005 00:00

Son Gelişmeler Işığında Ortadoğu'da Su Sorunu

Son Gelişmeler Işığında Ortadoğu'da Su Sorunu

Mehmet Şahin

Mehmet Şahin'le "Son Gelişmeler Işığında Ortadoğu'da Su Sorunu"nu konuşuyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.11.2005 00:00

Hegemonyanın Yeniden İnşası: Soğuk Savaş Sonrası Amerika'nın Dış Politkasında İnsani Müdahale

Murat Yeşiltaş

Murat Yeşiltaş'ın yüksek lisans tezini sunacağı toplantıda hegemonya, yapısal kriz ve insani müdahale kavramları çerçevesinde ABD'nin hegemonyasını sürdürüp sürdüremeyeceğini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.07.2005 00:00

Kızıldeniz’de Denizcilik, Ticaret ve Yerleşim (VII-XI Yüzyıllar)

Nihal Şahin Utku

Küresel Araştırmalar Merkezi “Kadın Kimliği Üzerinde Çağdaş Kültür Okumaları” başlıklı atölye grubu bünyesinde devam ettirilen Tez/Makale Tartışmalarının Haziran ayı misafiri Nihal Şahin Utku, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı tezinden hareketle "Kızıldeniz’de Denizcilik, Ticaret ve Yerleşim (VII-XI Yüzyıllar)" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.06.2005 00:00

Amerikan Başkan Doktrinleri Çerçevesinde Körfezi Anlamak

Mustafa Emre Kan

Ocak ayı "TEZAT" tartışmaları çerçevesinde Mustafa Emre Kan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladığı "Amerikan Başkan Doktrinleri Çerçevesinde Körfezi Anlamak" başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Amerikan dış politikasında değişim ve süreklilik unsurları açısından Körfez Savaşı nerede yer alıyor sorusuna cevap arayacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.01.2005 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.