KAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

İslam Siyaset Düşüncesinde Adalet Fikri

Hızır Murat Köse

26 Mart 2016 Cumartesi 16:00 Salon: ZEYREK SALONU

Dünya siyasetinde adalet nasıl kavramsallaştırılabilir ve aranabilir? Adalet evrensel olarak tanımlanabilir mi? Adaletin arandığı bir dünyada barış ve düzen mümkün müdür? Milliyetçilikler çağında ve ulus-devlet sisteminde adalet mümkün müdür? Küresel siyasette ahlak ve hukuk adalet üretebilir mi? Yoksa adalet güç ilişkilerinin bir türevi midir? Bir ideal olarak adalet ile güvenlik, özgürlük, eşitlik, meşruiyet, barış ve erdem kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır? Küreselleşme olarak tarif edilen süreçler sosyal adalet politikalarını nasıl etkilemektedir? Küresel iktisadi bölüşümde adalet nasıl anlaşılabilir ve tesis edilebilir?

Bu ve benzeri soruların her biri mevcut dünya düzeninin yakıcı meselelerine işaret etmekte; disiplinlerarası ve şümullü bir bakış açısını gerektirmektedir. Küresel Araştırmalar Merkezi’nin düzenleyeceği yeni toplantı serisinde adalet kavramının öncelikle felsefi ve tarihsel olarak tetkik edilmesi, ardından kavramın uluslararası ilişkiler, sosyoloji, iktisat gibi farklı disiplinler içinden tartışılması amaçlanmaktadır. Bu konuşma dizisinde, adalet fikrinin küresel siyasete temas eden yönlerinin siyaset felsefesi, iktisat, uluslararası siyaset gibi çerçevelerde ele alınması planlanmaktadır.

“Küresel Siyaset ve Adalet Konuşmaları” başlığıyla yer alacak toplantı dizisinin ikinci konuşmacısı İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hızır Murat Köse olacaktır. Etkinlik 26 Mart Şubat Cumartesi saat 16:00’da Zeyrek Salonu’nda başlayacaktır.

Hızır Murat Köse, lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1988 yılında tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Köse, TDV İSAM bursuyla İngiltere’de Warwick Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde “Şekil ve İçerik Arasında Çözülemeyen Gerilim: Siyasî Otoritenin Meşruiyeti Üzerine J. Raz ve R. Flathman” adlı tezle doktorasını 1988 yılında tamamlamıştır. Hâlen İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

*Toplantı, herkese açıktır ve Bilim ve Sanat Vakfı’nın Zeyrek Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Bilim ve Sanat Vakfı (Foundation for Sciences and Arts)

Küresel Araştırmalar Merkezi (Centre for Global Studies)

Adres: Vefa Cad., No: 41, 34134, Vefa/İstanbul
Tel: +90 212 528 22 22 / 801-802
Faks: +90 212 513 32 20
E-Posta: 
kam@bisav.org.tr  

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.