KAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

AB Genişlemesi ve Türkiye: Yeni-İşlevselci Bir Yaklaşım

İsmail Numan Telci

27 Şubat 2010 Cumartesi 18:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

"Avrupa Konuşmaları"nın ilkinde, Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden İsmail Numan Telci ile Avrupa Birliği genişlemesini Türkiye'nin adaylık sürecini dikkate alarak tartışacağız.

Bilindiği üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki tarihin hiçbir döneminde bugün olduğu kadar yakın olmadı. Ancak AB’nin Türkiye’ye doğru genişleyeceğini düşünenlerin sayısı azımsanacak gibi değil. Söz konusu genişleme gerçekleşmesi durumunda daha önceki genişleme örneklerinde olduğu gibi “fonksiyonel” bir gelişme olacak. Bu gelişmenin teorik temellerinde ne olduğu sorusuna cevap üretilmiş değildir. Daha önceki genişleme tecrübelerinde görüldüğü gibi pek de kolay açıklanacak gibi gözükmüyor. Ne var ki, Avrupa bütünleşmesi üzerine çalışanlar, derinleşme teorik olarak sorunsallaştırılırken bütünleşmenin genişleme boyutu teorik olarak yeterince ele alınmamaktadır. Bu çerçevede sunum, Avrupa Birliği’nin genişlemesini Türkiye’nin üyelik süreci üzerinden teorik olarak ele almayı amaçlıyor. Genişleme olgusunu yeni-işlevselci (neo-functionalist) yaklaşımla açıklamak bize genişlemenin nasıl gerçekleştiği konusunda daha verimli bir kavrayış sunmaktadır. Bu bağlamda yeni-işlevselci yaklaşımın temel argümanı olan yayılma (spill-over) terimi genişlemeyi açıklamakta önemli tartışmalar gündeme getirmektedir. Bu noktada Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci, işlevsel ve politik yayılmanın yanı sıra yargısal yayılmayı da dikkate alarak mercek altına alınmaktadır.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.