KAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Kur’an ve İktisat: Kredi ve Faiz Meselesine Makro-Sistemik Bir Yaklaşım

Sabri Orman

9 Haziran 2012 Cumartesi 12:30 Salon: ZEYREK SALONU

KAM “İktisat Konuşmaları” toplantı dizisinin altıncısında, T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman’ı misafir ederek -İktisat, Tarih ve Toplum adlı kitabının da bir bölümünü teşkil eden- “Kur’an ve İktisat: Kredi ve Faiz Meselesine Makro-Sistemik Bir Yaklaşım” başlıklı tartışmalı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Toplantı, 9 Haziran Cumartesi günü saat 12:30’da Zeyrek salonunda başlayacak.

Sabri Orman, 1948 yılında Adıyaman’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1980 yılında aynı fakülteye asistan olarak girdi, 1981’de doktorasını tamamladı. 1982 yılı sonunda yardımcı doçent olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne geçti. Aynı bölümde 1986’da doçent, 1993’te profe sör oldu ve 2003’te emekliye ayrıldı.  London School of Economics and Political Science’da araştırma asistanı (1989-1990) olarak çalışmalar yaptı. Ardından Malezya’da Uluslararası İslam Üniversitesi İktisat Bölümü’nde (1992-1994) ve Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü’nde (1995-1997 ve 2002-2006) iktisat profesörü olarak görev yaptı. En son İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı (2007-2009) ve rektörlük (2009-2011) görevinde bulunan Prof. Orman, Kasım 2011’de T.C. Merkez Bankası Meclis Üyeliğine seçildi.

Üçü telif, altısı edisyon ve ikisi tercüme olmak üzere on bir kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan Orman’ın kitapları şunlardır:

Gazali: Hakikat Araştırması, Felsefe Eleştirisi ve Etkisi, İnsan Yayınları, 1986.

Gazali’nin İktisat Felsefesi, İnsan Yayınları, 3. Baskı, 2007.

İktisat, Tarih ve Toplum, Küre Yayınları, 3. Baskı, 2012.

Bilgi, Bilim ve İslam, İslami İlimler Araştırma Vakfı Yayınları, 1987.

Para, Faiz ve İslam, İslami İlimler Araştırma Vakfı Yayınları, 1987.

Türkiye’de Zekat Potansiyeli, İslami İlimler Araştırma Vakfı Yayınları, 1987.

İşçi-İşveren İlişkileri, İslami İlimler Araştırma Vakfı Yayınları, 1990.

Modernleşme, İslam Dünyası ve Türkiye, Ensar Neşriyat, 2001.

İşletmelerde İş Etiği, İTO Yayınları, 2009.

Tarihselciliğin Sefaleti (K.R. Popper, The Poverty of Historicism), İnsan Yayınları, 4. Baskı, 2002.

İslam İktisat Tarihine Giriş (A.A. Duri, Muqaddamah fi Tarikh al-Arabi al-Iqtisadi), İstanbul, 1991. 

 


*Toplantı, herkese açıktır ve Bilim ve Sanat Vakfı’nın Zeyrek salonunda gerçekleştirilecektir.

***

 

Sabri Orman: “İslam iktisadı, net sınırlarla çevrili değil, inovasyona açık devrimci bir alandır”

 

 

“Bir ömür meşgalemiz olacak doktora konusunu ve kaynaklarını cebr-i ihtiyar ile belirledik”

“İşçi ile patron statüleri gereği kardeş olamaz, ama ortaklık kardeşliğe imkân verir”

“Fazlurrahman, modern zamanlarda kredi işlemlerinde faizin haram olması artık geçerli değildir görüşünde”

“İslam’da esas yasaklanmak istenen faiz değil, kredi mekanizmasıdır”

“Kredili bir sistem ile ortaklık esasına dayalı bir yapının ortaya çıkaracağı sosyal ve siyasi ortam çok farklı olacaktır”

 

***Sabri Orman’ın konuşmasının değerlendirme yazısına KAM e-Bülten’in beşinci sayısından ulaşabilirsiniz. Beşinci sayıyı, e-dergi formatında okuyabilir(http://bisav.org.tr/edergi/default.aspx?dergiid=82) veya PDF olarak indirebilirsiniz (http://bisav.org.tr/userfiles/yayinlar/KAM_E_BULTEN_5.pdf).

 

 

Bilim ve Sanat Vakfı (Foundation for Sciences and Arts)

Küresel Araştırmalar Merkezi (Centre for Global Studies)

Adres: Vefa Cad., No: 41, 34134, Vefa/İstanbul
Tel: +90 212 528 22 22 / 801-802
Faks: +90 212 513 32 20
E-Posta:
kam@bisav.org.tr

 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.