MAM ATÖLYELER

İslam Medeniyetinin Teşekkül Dönemi Atölyesi

Halit Özkan, Ali Hakan Çavuşoğlu

19 Kasım 2011 Cumartesi Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Ali Hakan Çavuşoğlu ve Halit Özkan’ın danışmanlığında Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde çalışmalarına başlayan atölye, hicretten sonraki yaklaşık üç asırlık dönemde Medine, Kûfe, Basra, Şam ve Bağdat gibi İslâm dünyasının belli başlı merkezlerinde yaşanan ve bu dönemi “İslâm medeniyetinin teşekkül dönemi” olarak adlandırmayı haklı kılacak derecede önemli sonuçlar doğuran gelişmeleri mercek altına almayı hedeflemektedir. Özellikle ehl-i Hicazehl-i Kûfeehl-i re’y ve ehl-i hadîs gibi erken dönem ilmî ve fikrî eğilim, oluşum ve hareketler ile Süfyân es-Sevrîİbn Cerîr et-TaberîEvza‘î, Süfyân b. Uyeyne gibi dört mezheb imamı dışındaki erken dönem kurucu âlimler üzerinde yoğunlaşacak olan atölyede, bu sayede fıkıh, hadis, kelâm, kıraat, tasavvuf gibi temel İslam ilimlerinin teşekkül ve ayrışma sürecinin aydınlatılması, IV. (X.) yüzyıldan itibaren kurumlaşan ve klasikleşen farklı ilim gelenekleri ve mezheplerin erken dönem tarihinin keşfedilmesi amaçlanmaktadır.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.