MAM KOLOKYUMLAR

Klasik Sonrası Dönem İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği

7 Aralık 2013 Cumartesi Salon: ZEYREK SALONU

BSV / MAM

Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde

Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği

7-8 Aralık 2013

 

 

I. Gün (7 Aralık 2013 Cumartesi)

10:00-10:15 Açılış

10:15-11:00 Çerçeve Konuşma: Kelâm ve Felsefe Geleneklerinin Kesişim Noktasında Seyyid Şerif Cürcânî / Ömer Türker

11:00-11:30 Tartışma

11:30-11:45 Ara

11:45-12:15 I. Konuşma: Bir Otorite Olarak Seyyid Şerif Cürcânî: Cürcânî’nin Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri / Mustakim Arıcı

12:15-12:45 Tartışma

12:45-14:00 Öğle Arası

14:00-14:30 II. Konuşma: Merâtibü’l-mevcûdât Risalesi Çerçevesinde Cürcânî’nin Varlık Görüşü / Eşref Altaş

14:30-15:00 Tartışma

15:00-15:30 Ara

15:30-16:00 III. Konuşma: Cürcânî’ye Göre Zorunlu Varlık’ta Varlık-Mahiyet Ayırımı / Hakan Coşar

16:00-16:30 Tartışma

16:30-17:00 Ara

17:00-17:30 IV. Konuşma: Şerhu’l-Mevâkıf Bağlamında Cürcânî’nin Kudret Kavramıyla İlgili Değerlendirmeleri / Hatice Toksöz

17:30-18:00 Tartışma

18:00 Akşam Yemeği

 

II. Gün (8 Aralık 2013 Pazar)

10:00-10:30 V. Konuşma: Şerhu’l-Mevâkıf Çerçevesinde Cürcânî’nin Âlemin Ezelîliği Meselesine Yaklaşımı / Fatih Toktaş

10:30-11:00 Tartışma

11:00-11:15 Ara

11:15-11:45 VI. Konuşma: Cürcânî Düşüncesinde Metafizik Nedenlik ve Tam İllet-Nâkıs İllet Ayrımı Üzerine / İbrahim Halil Üçer

11:45:-12:15 Tartışma

12:15-13:30 Öğle Arası13:30-14:30

VII. Konuşma: Cürcânî’nin nefsü’l-emr Nazariyesi ve Şerhu’l-Mevâkıf Örneğinde Matematik Bilimlere Uygulanması / İhsan Fazlıoğlu

14:30-15:00 Tartışma

15:00-15:15 Ara

15:15-15:45 VIII. Konuşma: Cürcânî’ye Göre Bilginin Bölümleri ve Mantık: Risâle fî taksîmi’l-ilm Açısından Bir Değerlendirme / Mehmet Özturan

15:45-16:15 Tartışma

16:15-16:30 Ara

16:30-17:00 IX. Konuşma: “Mahiyetin Mec‘ûliyeti” Bağlamında Kemalpaşazâde’nin Cürcânî Eleştirisi / Ömer Mahir Alper

17:00-17:30 Tartışma

17:30 Kapanış ve akşam yemeği

 

Tebliğciler

Ömer Türker (Doç.Dr.), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mustakim Arıcı (Yrd.Doç.Dr.), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Eşref Altaş (Yrd.Doç.Dr.), Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hakan Coşar (Yrd.Doç.Dr.), Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hatice Toksöz (Yrd.Doç.Dr.), Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Fatih Toktaş (Doç.Dr.), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İbrahim Halil Üçer (Arş.Gör.), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İhsan Fazlıoğlu (Prof. Dr.), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Mehmet Özturan (Arş.Gör.Dr.), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ömer Mahir Alper (Prof.Dr.), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Düzenleme Kurulu

M. Cüneyt Kaya (Doç.Dr.), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ömer Türker (Doç.Dr.), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mustakim Arıcı (Yrd.Doç.Dr.), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Cahid Şenel (Yrd.Doç.Dr.), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İbrahim Halil Üçer (Arş.Gör.), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.