MAM OKUMA GRUPLARI

Türkiye'de Medya ve iletişim Çalışmaları: Ünsal Oskay Okuma Grubu

Hediyetullah Aydeniz

2 Mart 2019 Cumartesi Salon: TOPLANTI SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları Atölyesi kapsamındaki çabaların bir devamı olarak düşünülen bu okuma grubu medya ve iletişim çalışmalarının Türkiye’deki tarihinde etkili ve belirleyici olan isimlere odaklanmış müstakil ve detaylı okumalar ve tartışmalar gerçekleştirmek amacındadır. Bu okuma faaliyeti alan tarih yazımına katkı sunabilecek bir değere sahip olduğu kadar bir ihtiyaca da karşılık gelmektedir.

Buradan hareketle üniversite bünyesindeki ilk kurumsal yapılanmayı esas alarak doğuş (1950-1980), kuruluş/kurumsallaşma arayışı (1980-1992) ve kurumsallaşma (1992-) şeklinde üç döneme ayırarak ele alabileceğimiz Türkiye’deki medya ve iletişim çalışmalarının üç döneminde de etkili ve belirleyici olan isimleri odağa alan okumalar yapılacaktır. Farklı dönemlerde birden fazla ayağı olması düşünülen programın ilk okuma grubunda Türkiye’nin ilk “Kitle Haberleşme Teorileri ve Araçları” asistanı ve hocası olan, başta medya ve iletişim çalışmaları alanı olmak üzere Türkiye’nin gündemine Frankfurt Okulunu ve eleştirel teoriyi taşıyan önemli bir isim olarak temayüz eden Ünsal Oskay’ın makaleleri, tezleri (doktora ve doçentlik), telif eserleri ve kendisiyle yapılmış söyleşileri kronolojik biçimde okunup müzakere edilecektir. İki haftada bir toplanacak Ünsal Oskay Okuma Grubu 10 oturum olarak planlanmıştır.

Kimler başvurabilir?

Okuma grubu lisansüstü öğrencilerini, üniversite bünyesindeki araştırmacıları,  alanda çalışanları öncelemektedir. Amacı ve kapsamı itibarıyla lisans talebelerine yönelik değildir. 

Ne zaman? Nerede?

Oturum bilgileri: 2, 16, 30 Mart; 13, 27 Nisan; 11, 25 Mayıs; 15, 29 Haziran; 13 Temmuz.

Zaman/mekan: BSV Zeyrek Binası Z-203 numaralı salonda toplanacak okuma grubu iki haftada bir saat 15:00-18:00 aralığında bir araya gelecek.

 

Başvuru için tıklayınız.

(Başvuru süreci 24 Şubat Pazar günü sonlanacaktır.)

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.