MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Aydınlar, Romanlar ve Hakikat

Aydınlar, Romanlar ve Hakikat

Mustafa Özel

Entelektüeller Toplantı Dizisi'nin dokuzuncu ve son oturumunda, Bilim ve Sanat Vakfı Başkanı ve İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel'i konuk ediyoruz. Özel, romanlar üzerinden aydınların hakikatle ilişkilerini irdeleyeceği "Aydınlar, romanlar ve Hakikat" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek..

ZEYREK SALONU
11.10.2014 14:00

Cumhuriyet Türkiye'sinde Tek Parti Dönemi ve Entelektüeller

Cumhuriyet Türkiye'sinde Tek Parti Dönemi ve Entelektüeller

Murat Belge

Entelektüeller Toplantı Dizisi'nin sekizinci oturumunda, Prof. Dr. Murat Belge tek parti dönemi entelektüelleri üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Belge'ye göre Türkiye'nin entelektüel hayatının kurucuları 1890-1915 arasında doğmuş, Osmanlının son döneminde yetişmiş münevverlerdir. Fakat Cumhuriyet "kuvvetli ideoloji-zayıf kültür" yaklaşımıyla entelektüel sürekliliği sekteye uğratmıştır. Tek parti döneminin Mahmut Esat'ta Reşit Galib'e uzanan Cumhuriyetçi aydın kadrolar, tek parti rejiminin sona ermesiyle yerini devlete doğrudan bağlı olmayan aydınlara bırakmıştır. Belge sunumunda bu tespit çerçevesinde; burjuva sınıfının bulunmadığı toplumlarda "entelektüel-aydın" "aydın-militan" ayrımı ve ilişkisi gibi kavramlar etrafında tek parti dönemi entelektüel hayatını ele alacak. Türkiye'sinde Tek Parti Dönemi ve Entelektüeller

ZEYREK SALONU
24.05.2014 15:00

Türk Modernleşmesi Süreçleri ve Yeni Bilen Tipolojileri

Türk Modernleşmesi Süreçleri ve Yeni Bilen Tipolojileri

Necdet Subaşı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin Entelektüeller programının Ocak ayındaki konuşmacısı Necdet Subaşı olacak. Subaşı,modernleşme sürecinde alim tipinden entelektüel tipine bilen öznesinin dönüşümü üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25.01.2014 17:00

İslamcılık ve Muhafazakarlık Bağlamında 21. Yy. Başlarında Türkiye'de Entelektüeller

İslamcılık ve Muhafazakarlık Bağlamında 21. Yy. Başlarında Türkiye'de Entelektüeller

Nurullah Ardıç

Entelektüeller Toplantı Dizi'sinin altıncı oturumunda, 1980 sonrası dönemde Türkiye'de İslamcı ve muhafazakar entelektüelleri ve düşünsel serüvenlerini masaya yatırmak üzere Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Nurullah Ardıç'ı dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.12.2013 17:00

Soğuk Savaş Dönemi Türkiye'sinde Entelektüeller

Soğuk Savaş Dönemi Türkiye'sinde Entelektüeller

Yüksel Taşkın

Entelektüeller Toplantı Dizi'sinin beşinci oturumunda, soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye'de entelektüelleri ve entelektüel atmosferi masaya yatırmak üzere Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Yüksel Taşkın'ı misafir ediyoruz

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.11.2013 17:00

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye'de Entelektüeller

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye'de Entelektüeller

Ferhat Kentel

Entelektüeller Toplantı Dizi'sinin dördüncü oturumunda, soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye'de entelektüelleri ve entelektüel atmosferi masaya yatırmak üzere Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Prof Dr. Ferhat Kentel'i misafir ediyoruz

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.05.2013 18:00

Soğuk Savaş Dönemi ve Batılı Entelektüeller

Soğuk Savaş Dönemi ve Batılı Entelektüeller

Ferda Keskin

Entelektüeller Toplantı Dizisi'nin üçüncü oturumunda, soğuk savaş döneminde Türkiye'de entelektüelleri ve entelektüel atmosferi masaya yatırmak üzere Bilgi Üniversitesi Felsefe Bölümünden Ferda Keskin'i misafir ediyoruz

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.04.2013 17:30

Entelektüeller Sosyolojisi

Entelektüeller Sosyolojisi

Hüsamettin Arslan

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Entelektüeller toplantı dizisinde; on dokuzuncu yüzyılın sonu itibariyle Dreyfus Olayı’ndan başlamak üzere modern bir fenomen olarak ortaya çıkan, siyasal ve toplumsal sistem içinde, özellikle de yirminci yüzyılda tartışmalı olduğu kadar etkin bir karakter olan entelektüellerin tarihsel gelişimleri ele alınmaktadır. Toplantı dizimizin ikinci oturumunda, entelektüellerin sosyal bilim literatürüne girişi, ilk dönem akademik tanım ve yaklaşımlar ile tarihsel-toplumsal bağlam hesaba katılarak bir alt disiplin olarak Entelektüeller Sosyolojisini Prof. Dr. Hüsamettin Aslan ile konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.03.2013 17:00

Entelektüeller Toplantı Dizisi 1: Modern Bir Fenomen Olarak Entelektüeller

Entelektüeller Toplantı Dizisi 1: Modern Bir Fenomen Olarak Entelektüeller

Toker Dereli

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Entelektüeller Toplantı Dizisi'nin ilk programında, Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim Üyesi Toker Dereli'yi misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1.12.2012 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.