MAM OKUMA GRUPLARI

Türkiye'de Medya ve iletişim Çalışmaları: Ünsal Oskay Okuma Grubu

Türkiye'de Medya ve iletişim Çalışmaları: Ünsal Oskay Okuma Grubu

Hediyetullah Aydeniz

Hediyetullah Aydeniz'in Medeniyet Araştırmaları Merkezinde uzun yıllardır sürdürdüğü Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmaları yeni bir okuma grubuyla devam ediyor: Ünsal Oskay Okuma Grubu.

TOPLANTI SALONU
2.03.2019 15:00

Heidegger'in Varlık ve Zaman'ı Okuma Grubu

Heidegger'in Varlık ve Zaman'ı Okuma Grubu

Erdal Yılmaz

Dr. Erdal Yılmaz nezaretinde gerçekleşecek Heidegger'in Varlık ve Zaman'ı Okuma Grubu'nun başvurularu başladı. Son tarih 1 Aralık.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8.12.2018 11:00

Rasyonel Teoloji Okuma Grubu

Rasyonel Teoloji Okuma Grubu

Abuzer Dişkaya

Abuzer Dişkaya nezaretinde toplanacak Rasyonel Teoloji Okuma Grubunun başvuruları başladı.

ARAŞTIRMA II SALONU
19.10.2018 17:00

İslam Felsefesi Okuma Grubu IV

İslam Felsefesi Okuma Grubu IV

M. Cüneyt Kaya

Cüneyt Kaya'nın nezaretinde bir araya gelecek İslam Felsefesi Okuma Grubu IV, 25 Kasım Cumartesi günü başlıyor.

ARAŞTIRMA II SALONU
25.11.2017 16:00

Hegel'in Hukuk Felsefesi Okuma Grubu

Hegel'in Hukuk Felsefesi Okuma Grubu

Erdal Yılmaz

Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim görevlisi Dr. Erdal Yılmaz nezaretinde toplanacak Hegel'in Hukuk Felsefesi Okuma Grubunun başvuruları başladı.

20.10.2017 15:00

Marks Okuma Grubu

Marks Okuma Grubu

İki yüzüncü doğum gününe yaklaşan Karl Marx’ın, günümüzde halen ekonomi-politik tartışmalarda etkisini devam etmekte ve onu okuyup anlamak kaçınılmaz bir sorumluluk olarak durmaktadır. Bu anlayışla, Marx Okuma Grubu’nda Marksizm’in kurucu ismi Karl Marx’ın felsefe ve ekonomi-politik alanında kaleme aldığı temel metinlerin okunması ve Marksizm’in temel çerçevesinin çizildiği birincil literatürle katılımcıların karşılaşması hedeflenmektedir. Hegel, “genel olarak tanıdık olan (bekannt) bilinen (erkannt) değildir” demekteydi. Bu açıdan bu grup, Marx’a olan aşinalığımızı kritik ederek onun teorik sisteminin temel koordinatlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

22.10.2016 00:00

Hegel Okuma Grubu

Hegel Okuma Grubu

“Modern çağın Aristoteles’i” diye anılan Hegel’in felsefesi yeni tartışmalar bağlamında sürekli canlılığını korumaktadır. Metin Demir’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan bu okuma grubunda, felsefe tarihinin en zor anlaşılan filozoflarından biri olan Hegel’in Tinin Görüngübilimi (Phänomenologie des Geistes) eseri okunarak tartışılacaktır. İki haftada bir Cumartesi günleri saat 11:00’de toplanacak olan okuma grubunun toplam sekiz oturum devam etmesi planlanmaktadır. Okuma grubunun her oturumunda, çağdaş yorumların eşliğinde kitabın belirli bölümlerinin okunarak tartışılması hedeflenmektedir.

5.03.2016 00:00

Kelam ve Tabiat Felsefesi Okuma Grubu

Kelam ve Tabiat Felsefesi Okuma Grubu

Osman Demir'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olanKelâm ve Tabiat Felsefesi Okuma Grubu’nda, ilk dönem kelâmında Müslümanların tabiata dair ilk fikir yürütmelerinin teolojik ve tarihi arka planı, bunların gerekçeleri ve buna dair yapılan izah denemeleri üzerinde durulacaktır. Öncelikle kelâmcıların kainat üzerinde etkili olduğunu düşündükleri; ilim,irade, kudret ve tekvin sıfatları üzerinde durulduktan sonra onların tabiatı izah için icat ettikleri atom, tabiat, araz ve cisim teorileri ile bu yapının işleyişini açıklamak için geliştirdikleri âdet, kümûn,itimâd ve tevlîd teorilerine yer verilecektir. Bu doğrultuda temsil gücü olan metinler ele alınacak ve tüm katılımcıların katkıda bulunması beklenecektir.

5.03.2016 00:00

İslam Felsefesi Okuma Grubu

İslam Felsefesi Okuma Grubu

M. Cüneyt Kaya'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan ve katılımcıların İslam felsefesi klasiklerine nüfuz etme becerisini artırmayı hedefleyen bu okuma grubunda, belirli dönemlerle bir disiplin/mesele/kavram/filozofa odaklanılacaktır. Okuma grubunun 2016’daki ilk odağını, İslam felsefe geleneği içinde tıp disiplinin konumu oluşturacak ve bu çerçevede İbn Hindû’nun (ö. 432/1032), tıp öğrencileri için giriş ve başvuru kaynağı olarak hazırladığı Miftâhu’t-tıb (Tıbbın Anahtarı) adlı eseri takip edilecektir.

5.03.2016 00:00

Antik Yunanca Okuma Grubu

Antik Yunanca Okuma Grubu

Bu okuma grubunda Koine Grekçe’nin, başka bir ifade ile klasik Grekçe’nin Büyük İskender’in doğu fetihleri sonrasında Doğu Akdeniz’de aldığı şeklin öğretilmesi hedeflenmektedir. Program boyunca Koine Grekçe’nin klasik Grekçe ile benzeştiği ve ondan farklılaştığı hususlara değinmekle Grekçe’nin geçirdiği değişimlere de ayna tutulacaktır. Helenistik dönemde Doğu Akdeniz’in lingua franca’sı haline gelen Koine Grekçe, Yeni Ahit’in, Septuagint’in (Eski Ahit’in Grekçe tercümesi), Philo, Josephus ve Plutarch gibi yazarlar ile ilk dönem kilise babalarının dili olmasının yanı sıra, Bizans Grekçesine ve modern Yunanca’ya kaynaklık etmesi açısından önemlidir.

23.01.2015 00:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.