MAM HAKKINDA

Bilim ve Sanat Vakfı bünyesinde felsefe, bilim, tarih, sosyal bilimler ve İslâmî ilimler gibi alanlarda medeniyet perspektifli, mukayeseli ve disiplinlerarası çalışmaların yürütüldüğü bir merkezdir.

Medeniyet Araştırmaları Merkezi, medeniyetlerin insanî-toplumsal varoluşumuzu şekillendiren temel teorik ve pratik istinat noktası olduğu fikrinden hareket etmektedir. Her medeniyet, varlık, bilgi ve değer eksenli küllî sorulara verdiği sistemli cevaplar ve bu cevapların bir sosyal kozmoloji inşa ederek o medeniyetin tarihî-sosyal realitesini dokumasıyla tebârüz eder. Küllî sorulara verilen sistemli cevaplar o medeniyetin zihniyet planında tutarlılık ve süreklilik kazanmasını sağlarken, inşa edilen sosyal kozmos, tutarlılık ve süreklilik niteliklerini hâiz zihniyeti gerçeklik planında mücessem kılar. Böylece, temel mensubiyet çerçevesi ve aidiyet kaynağı olan medeniyetler, aynı zamanda hem teorik analizin hem de pratik yönelimlerimizin bütünleyici birimini teşkil ederler.

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin öncelikli hedefi, muhtelif medeniyetlerin derinlikli bir biçimde tahlil edilmesine imkân tanıyan bir ilmî zemin sağlamak ve bu bağlamda medeniyetimizin özgün yerini hakkıyla yorumlayarak yeniden üretilmesine katkıda bulunmaktır.

Medeniyet Araştırmaları Merkezi bu hedefler doğrultusunda çeşitli alanlarda araştırma projeleri planlamakta, atölye çalışmaları ve okuma grupları oluşturmakta, tartışmalı ilmi toplantılar tertip etmekte, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemekte ve bu çalışmaların belirli bir kısmını yayın dünyasına kazandırarak bilgi üretimine katkıda bulunmaktadır.

İlgi alanına giren konularda ulusal ve uluslararası alanda temayüz etmiş ilim ve fikir adamlarının birikimlerini paylaşmaya zemin hazırlayan Dîvan Toplantıları, tamamlanmış ya da hazırlanma sürecinde olan kitap, tez, makale ve benzeri araştırmaların tartışılıp değerlendirildiği Tezgâhtakiler toplantılarıyla her ay faaliyet alanıyla ilgili mevcut birikimi ilgilerle paylaşmaktadır. Bu toplantıların bir kısmı Notlar başlığı ile kitapçık olarak yayına hazırlanmaktadır.

 

 

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.