MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Eleştirel Teori ve Sosyoloji

Eleştirel Teori ve Sosyoloji

Besim Fatih Dellaloğlu

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin dördüncü konuğu Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sosyolog Profesör Besim Fatih Dellaloğlu olacak. Dellaloğlu, özellikle Benjamin, Adorno, Horkheimer etrafında Frankfurt Ekolü'nün ana hatlarını çizdikten sonra Türkiye'de sosyoloji alanı içerisinde Eleştirel teorinin nasıl karşılandığı, nasıl ve kimler tarafından kullanıldığına dair analizlerini aktaracak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.10.2013 17:00

Weberci Sosyoloji ve Türkiye'de Din Sosyolojisi

Weberci Sosyoloji ve Türkiye'de Din Sosyolojisi

Elisabeth Özdalga

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin üçüncü konuğu Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden sosyolog Profesör Elisabeth Özdalga olacak. Özdalga, Weber'ci sosyolojinin ana hatlarını çizdikten sonra Türkiye'de sosyoloji içerisinde Weber'in alımlanış biçimlerine ve özellikle din sosyolojisi alanında Weber'ciliğin etkilerine değinecek. Sunum ingilizce olacaktır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.09.2013 17:00

Türkiye Sosyal Bilimler Alanında Sınıf İncelemelerini Haritalandırmak

Türkiye Sosyal Bilimler Alanında Sınıf İncelemelerini Haritalandırmak

Güney Çeğin

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin ikinci konuğu Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Güney Çeğin olacak. Çeğin Türkiye'de sosyoloji içerisinde farklı sınıf kavrayışlarının genel şemasını çizerken bunların güçlü ve zayıf noktalarına değinecek. Ayrıca Türkiye'de sosyal bilimler alanında sınıf çalışmalarına dair genel bir sunuş gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.06.2013 17:00

Türkiye Sosyoloji Alanındaki Çağdaş Temayüller Üzerine Panoramik Bir Sunuş

Türkiye Sosyoloji Alanındaki Çağdaş Temayüller Üzerine Panoramik Bir Sunuş

Alim Arlı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde gerçekleşen Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin temel amacı, teorik açıklama modellerinin bilimsel pratiğin vazgeçilmez koşulları olduğu varsayımından hareket ederek, Türkiye'de sosyoloji alanında son yıllarda etkili olmuş/etkili olmaya başlamış teorik yapıların panoramasını çıkarmak ve var olan teorilerin saha çalışmalarında nasıl kullanıldığının (ya da neden kullanılmadığının) izlerini sürmektir. Toplantı dizimiz, sosyolojide çağdaş akımları tasvir eden bir derlemenin ötesinde, sosyoloji alanındaki bilim insanlarının benimsedikleri teorik konumlar ve bunların Türkiye'de öne çıkma sebepleri üzerine yoğunlaşan, böylelikle Türkiye'deki sosyolojik eğilimlerin topografyasını çıkarmaya yönelen bir çalışmadır. Sosyoloji alanına dair refleksiyon edinmek, çalışmamızın merkezi ilgileri arasındadır. Sosyolojinin belirli konularında öne çıkmış önemli sosyologlarımızın katılımlarıyla gerçekleşecek olan aylık toplantılarda, katılımcılar kendi teorik konumlarını ve saha pratiklerini genç sosyal bilimcilerle paylaşarak, Türkiye'de sosyolojinin teorisi ve pratiğine dair bilgi ve izlenimlerin masaya yatırıp, tartışılması amaçlanmaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.05.2013 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.