MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Türkiye'de Mikro Sosyolojiler: Sembolik Etkileşimcilik, Etnometodoloji ve Fenomenolojik Sosyoloji

Türkiye'de Mikro Sosyolojiler: Sembolik Etkileşimcilik, Etnometodoloji ve Fenomenolojik Sosyoloji

Levent Ünsaldı

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin on dördüncü konuğu Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Levent Ünsaldı olacak. Ünsaldı, sosyolojideki mikro yaklaşımlara dair genel bir tasvirden sonra, Türkiye'de mikrososyolojik çalışmalarını ve bu çalışmaların sorunsallaştırma biçimlerini ele alacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
31.01.2015 17:00

Türkiye'de Siyaset Sosyolojisi

Türkiye'de Siyaset Sosyolojisi

Ali Yaşar Sarıbay

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin on üçüncü konuğu Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay olacak. Sarıbay, siyaset sosyolojisi literatürüne dair genel bir tasvirden sonra, Türkiye'de siyaset sosyolojisi çalışmalarına dair bir analiz yapacak.

ZEYREK SALONU
27.12.2014 17:00

Türkiye'de Kent Sosyolojisi

Türkiye'de Kent Sosyolojisi

Yıldırım Şentürk

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin on ikinci konuğu Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Yıldırım Şentürk olacak. Şentürk, kent sosyolojisi literatürüne dair genel bir tasvirden sonra, Türkiye'de Kent sosyolojisi çalışmalarını ve bu çalışmaların kenti sorunsallaştırma biçimlerini ele alacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
29.11.2014 17:00

Türk Sosyolojisinde Foucault

Türk Sosyolojisinde Foucault

Orhan Tekelioğlu

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin on birinci konuğu Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu olacak. Tekelioğlu, Foucault sosyolojisinin temel özelliklerini aktardıktan sonra, Türkiye'de Foucault çalışmalarını analiz edecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.06.2014 17:00

Türk Sosyolojisinde Gençlik Çalışmaları

Türk Sosyolojisinde Gençlik Çalışmaları

Demet Lüküslü

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin onuncu konuğu Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Gülden Demet Lüküslü olacak. Lüküslü, gençlik sosyolojisi konusundaki temel yaklaşımları, gençlik kavramının sosyolojik analizlerde kullanımı ve özellikle Türkiye sosyolojisinde gençlik çalışmalarının serencâmına dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3.05.2014 17:00

Türk Sosyolojisinde Pierre Bourdieu

Türk Sosyolojisinde Pierre Bourdieu

Nazlı Ökten Gülsoy

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin dokuzuncu konuğu Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Nazlı Ökten Gülsoy olacak. Ökten, Bourdieu felsefesinin temel unsurlarını ve Türkiye'de oluşmaya başlayan Bourdieu literatürü üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.03.2014 17:00

Türk Sosyolojisinde Feminist Teorilerin Etkileri

Türk Sosyolojisinde Feminist Teorilerin Etkileri

Aksu Bora

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin sekizinci konuğu Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Aksu Bora olacak. Bora, özellikle 80 sonrasında feminist teoriler ve tartışma gündemleri ile bunların Türkiye sosyal bilimler alanında etkinliği üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22.02.2014 17:00

Toplumsal Hareketler Sosyolojisi

Toplumsal Hareketler Sosyolojisi

Ayşen Uysal

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin yedinci konuğu Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünden Öğretim Görevlisi Ayşen Uysal olacak. Uysal, toplumsal hareketler sosyolojisine dair temel yaklaşımları sunduktan sonra, Türk sosyolojisi içerisinde toplumsal hareketler sosyolojisini tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.01.2014 17:00

Türkiye'de Kimlik Konularını Çalışmak

Türkiye'de Kimlik Konularını Çalışmak

Polat Alpman

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin altıncı konuğu Yalova Üniversitesi'nden sosyolog Öğretim Görevlisi Polat Alpman olacak. Alpman, Türk sosyolojisi içerisinde kimlik meselelerinin nasıl ele alındığına dair bir sunum gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.12.2013 17:00

Frankfurt Okulu, Rasyonalite ve Eleştirel Teori

Frankfurt Okulu, Rasyonalite ve Eleştirel Teori

Ahmet Çiğdem

Türkiye'de Çağdaş Sosyolojik Yönelimler Toplantı Dizisi'nin beşinci konuğu Gazi Üniversitesii'nden sosyolog Profesör Ahmet Çiğdem olacak. Çiğdem, özellikle Habermas etrafında geç dönem Frankfurt Ekolü'nün ana hatlarını çizdikten sonra Türkiye'de sosyoloji alanı içerisinde Eleştirel teorinin nasıl karşılandığı, hangi alanlarda tartışıldığına dair konuşacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.11.2013 17:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.