MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Muslihuddin Lârî: Enmûzecü'l-ulûm & Sıddîk Hasan Han: Ebcedü'l-ulûm

Muslihuddin Lârî: Enmûzecü'l-ulûm & Sıddîk Hasan Han: Ebcedü'l-ulûm

M. Cüneyt Kaya, İbrahim Halil Üçer

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin sekizinci oturumunda Medeniyet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer Muslihuddin Lârî'nin Enmûzecü'l-ulûm eserinde ilimler tasnifinin ele alınış biçimine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya, Sıddîk Hasan Han'ın Ebcedü'l-ulûm başlıklı eserini tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21.11.2015 15:30

Hafîd et-Teftâzânî: Mecmû'atü’l-ulûm & Saçaklızâde: Tertîbü’l-ulûm

Abdullah Yıldırım, Yasin Apaydın

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin yedinci oturumunda Medeniyet Üniversitesinden Ar. Gör. Abdullah Yıldırım Hafîd et-Teftâzânî'nin Mecmû'atü’l-ulûm eserinde ilimler tasnifinin ele alınış biçimine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Yasin Apaydın, Saçaklızâde'nin Tertîbü’l-ulûm başlıklı eserini tartışacak.

ARAŞTIRMA II SALONU
17.10.2015 14:00

Nev‘î Efendi: Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütûn & Muhammed b. Ahmed et-Tarsûsî: Enmûzecu'l-ulûm

Nev‘î Efendi: Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütûn & Muhammed b. Ahmed et-Tarsûsî: Enmûzecu'l-ulûm

Hatice Toksöz, Didar Ayşe Akbulut

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin beşinci oturumunda Harvard Üniversitesinden Didar Ayşe Akbulut Nev‘î Efendi: Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütûn adlı eserinde ilimler tasnifinin ele alınış biçimine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hatice Toksöz, Muhammed b. Ahmed et-Tarsûsî: Enmûzecu'l-ulûm başlıklı eserini tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13.06.2015 13:49

Celaleddin ed-Devvânî: Enmûzecü’l-ulûm & Sipahizâde: Enmûzecü’l-fünûn

Celaleddin ed-Devvânî: Enmûzecü’l-ulûm & Sipahizâde: Enmûzecü’l-fünûn

Ali Kürşat Turgut, Necmi Derin

Celaleddin ed-Devvânî: Enmûzecü’l-ulûm & Sipahizâde: Enmûzecü’l-fünûn

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.04.2015 14:00

Molla Lütfi: el-Metâlibü’l-ilâhiyye fî mevzûâti’l-ulûmi’l-lugaviyye & Süyûtî: en-Nukaya fî mevzûati’l-ulûm

Molla Lütfi: el-Metâlibü’l-ilâhiyye fî mevzûâti’l-ulûmi’l-lugaviyye & Süyûtî: en-Nukaya fî mevzûati’l-ulûm

Şükran Fazlıoğlu, Abdullah Taha İmamoğlu

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin üçüncü oturumunda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr Şükran Fazlıoğlu Molla Lütfi'nin el-Metâlibü’l-ilâhiyye fî mevzûâti’l-ulûmi’l-lugaviyye adlı eserininde ilimler tasnifinin ele alınış biçimine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu, Suyuti'nin en-Nukaya fî mevzûati’l-ulûm başlıklı eserini tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.03.2015 16:00

Mehmed Şah Fenârî, Enmûzecu’l-ulûm & Abdurrahman Bistâmî, Kitâbu’l-fevâhi’l-miskiyye fi’l-fevâtihi’l-Mekkiyye

Mehmed Şah Fenârî, Enmûzecu’l-ulûm & Abdurrahman Bistâmî, Kitâbu’l-fevâhi’l-miskiyye fi’l-fevâtihi’l-Mekkiyye

Veysel Kaya, Mehmet Çiçek

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin ikinci oturumunda Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yard. Doç. Dr Mehmet Çiçek Mehmed Şah Fenârî'nin Enmûzecu’l-ulûm adlı eserininde ilimler tasnifinin ele alınış biçine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Veysel Kaya, Abdurrahman Bistâmî'nin Kitâbu’l-fevâhi’l-miskiyye fi’l-fevâtihi’l-Mekkiyye eserini tartışacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.02.2015 14:00

Fahreddin Râzî, Câmi‘u’l-ulûm & İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kâsıd ilâ esne’l-makâsıd

Fahreddin Râzî, Câmi‘u’l-ulûm & İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kâsıd ilâ esne’l-makâsıd

Eşref Altaş, Cahid Şenel

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin ilk oturumunda Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı'ından Yard. Doç. Dr Eşref Altaş Fahrettin Râzi'nin Câmi'ul-ulum adlı eserininde ilimler tasnifinin ele alınış biçine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Cahid Şenel, İbn'ül Efkani'nin İrşâdü’l-kâsıd ilâ esne’l-makâsıd eserini tartışacak.

ZEYREK SALONU
10.01.2015 16:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.