MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Tanrı Tabiatı Yaratıyor mu? Zorunluluk Çerçevesinde Bir Yaklaşım

Yasin Ramazan Başaran

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

MAM Tezgâhtakiler'in bu ayki toplantısında Yasin Ramazan Başaran'ın doktora tezini dinleyeceğiz. Başaran, Indiana Üniversitesi'nde tamamladığı "Nature, God, and Creation: A Necessitarian Case" başlıklı doktora tezini sunacak. 

"Yaratılışın öğreti doktrini, dünyanın Tanrı'ya olan bağımlılığının önemini vurgular. Başaran, bu çalışmasında bir filozof veya teolojinin ontolojik ve epistemolojik taahhütlerine dayanan çeşitli gerekçeler öne sürülmüştür. Bu tez çalışmasında, bir yandan yaratılış doktrininin sağlam bir şekilde gerekçelendirildiği, bir yandan da doğanın bütünlüğünün nedensel gerekliliğin doğrulanmasıyla kurulduğu, diğer yandan da Tanrı'nın egemenliğinin kutsal sadeliği, sonsuzluğu teyit ederek sürdürüldüğü tezini savunulur. İlk bölümde Aristoteles’in nedensel zorunluluğun kökenleri, Avicenna’nın gelişimi incelenir ve Hume ve Gazali’nin neden olduğu nedensel zorunluluğa karşı itirazlar ele alınır. İkinci bölümde, doğanın bütünlüğünü, yani düzenliliği, dışsal zorunluluğu ve içsel gerekliliği açıklamak için üç tane tez çalışmasını belirlenir. Üçüncü bölümde, Tanrı'nın egemenliği kavramının sınırlarını araştırarak Tanrı'nın egemenliği için bir dava açar ve egemenliğin, bilginin, gücün ilahi niteliklerini nitelendiren değişmezlik, basitlik ve sonsuzluğa bağlı olduğunu iddia eder. Son bölümde, yaratılışın temel hesaplarının güçlü ve zayıf yanlarını inceledikten sonra, Avicenna'nın Allah'ın varlığını kabul etmesinden oluşan yaratılışın hesabını, bir nesnenin sürdürdüğü devamlı faaliyetini genişleterek ontolojik bağımlılığın bir hesabını önerir."

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.