SEMİNERLER

İslam Felsefesi ve Otobiyografi

M. Cüneyt Kaya

İslam kültürünün güçlü bir biyografi geleneğine sahip olduğu bilinmektedir. Bu gelenek modern öncesi zamanlar açısından azımsanmayacak sayıda otobiyografik anlatıyı da içermektedir. Bu otobiyografik anlatılar kimi zaman müstakil kimi zamansa biyografik anlatıların içine yerleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu seminerde dört otobiyografik anlatı üzerinden İslam dünyasındaki felsefî etkinlik, felsefe/filozof algısı, felsefe eğitimi, felsefe literatürü ve felsefe geleneğini/tarihini değerlendirme gibi konular incelenecektir. Seminerde sırasıyla Ebû Bekr er-Râzî'nin (ö. 925) es-Sîretü'l-felsefiyye’si (Felsefî Yaşam), İbn Sînâ’nın (ö. 1037) Sîretü'ş-Şeyhi'r-reîs’i (Büyük Üstad’ın Hayatı) ve Gazzâlî'nin (ö. 1111) el-Munkız mine'd-dalâl ve'l-mufsıh bi'l-ahvâ’'i (Dalâletten Kurtaran ve Yaşananları Açıkça Ortaya Koyan) ile Abdüllatif el-Bağdâdî'nin (ö. 1231) Kitâbu’n-nasîhateyn’inde (İki Nasihat Kitabı) yer verdiği hayat hikâyesi üzerinde durulacaktır.
 

SEMİNER PROGRAM LİSTESİ

Salon Tarih Saat Seminer Semineri Veren Açıklama
ZEYREK SALONU 5.11.2022 17:30 1 M. Cüneyt Kaya
ZEYREK SALONU 12.11.2022 17:30 1 M. Cüneyt Kaya
ZEYREK SALONU 19.11.2022 17:30 1 M. Cüneyt Kaya
ZEYREK SALONU 26.11.2022 17:30 1 M. Cüneyt Kaya

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.