MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Etnomüzikoloji: Kültürler ve Müzikler

Evrim Hikmet Öğüt

03 ديسمبر, 2022 04:30 م Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

 

 

 

Onur Öner'in (Dr.) hazırladığı "Müziği Kitaptan Dinlemek" toplantı dizisinin yeni oturumunda Evrim Hikmet Öğüt'ün* (Doç.Dr.) sunumuyla Etnomüzikoloji: Kültürler ve Müzikler** kitabını konuşacağız.

 

Tanıtımdan:

“Etnomüzikoloji disiplini hem geçirdiği tarihsel süreç hem de güncel durumu açısından sürekli oluşum halinde olan bir alandır. Her ne kadar geçmişi müzik folkloru, müzik etnografisi, müzik sosyolojisi, hatta müzik felsefesi gibi birçok müzik araştırma alanı ve antropoloji, sosyoloji başta olmak üzere müzik dışı pek çok alanla ilişkili olsa da, İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen bir bilim alanı olarak etnomüzikoloji oldukça dinamik bir disiplindir. Bu çalışma, etnomüzikoloji disiplinini kapsamlı bir literatürle ele alma hedefinde olan bir giriş kitabıdır. Kitapta emeği geçen yazarlar, çoğunlukla aynı kuşaktan sayılabilecek etnomüzikoloji, müzikoloji, müzik antropolojisi ve dans araştırmaları alanlarından gelen uzmanlar olarak bu alanların etnomüzikolojiyle olan ilişkilerini, genel etnomüzikoloji literatürü içerisinden değerlendiriyorlar. Kitaptaki konu ve kavramların birçoğu (performans, toplumsal cinsiyet, popüler kültür, dans, kimlik, göç vb.) etnomüzikoloji dışında pek çok disiplinin çalışma konuları arasındadır. Ayrıca notasyon, müzik etnografisi vb. konular ise müzikle ilişkili diğer birçok bilimsel alanın kullandığı yöntem, teknik ya da yaklaşımlarla ilişkilidir. Bu yüzden kitapta ele alınan konu ve kavramları mümkün olduğunca derinlemesine incelerken, etnomüzikologların bunları nasıl ele aldıkları sorusunu cevaplamak ana hedef olmuştur.”

 

 


*Ortaöğretim ve liseyi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Anasanat Dalında, lisans ve yüksek lisans eğitimini ise yine MSGSÜ'nün müzikoloji bölümünde tamamladı. 2015 yılında, İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM) Etnomüzikoloji programında, Keldani-Iraklı transit göçmenlerin geçici göç sürecindeki müzik pratikleri üzerine yazdığı tezle doktorasını aldı. 2020 yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursuyla City University of New York’ta canlı müzik sahnesinde Arap kimliği üzerine bir araştırma yürüttü. Evrim Hikmet Öğüt halen MSGSÜ Etnomüzikoloji Anabilim Dalında Doçent olarak ders vermekte ve Türkiye’deki Suriyeli müzisyenlerin müzik pratikleri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

**İthaki Yayınları, 2022

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.