SAM ROUNDTABLE MEETINGS

Tiyatro ve Din: Türk Tiyatrosu Örneği

Tiyatro ve Din: Türk Tiyatrosu Örneği

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13/01/2011 04:00 م

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri

Kadir Turgut

Programda Kadir Turgut'un "Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri" adlı yüksek lisans çalışmasını dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27/10/2010 06:00 م

Metinler Arası Bağlamında İhsan Oktay Romanlarında Kutsal Metinlerin İzleri

Metinler Arası Bağlamında İhsan Oktay Romanlarında Kutsal Metinlerin İzleri

Mehmet Sarı

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Tez Sunumu toplantılarının Haziran ayı ikinci konuğu, Mehmet Sarı. Sarı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladığı "Metinler Arası Bağlamında İhsan Oktay Romanlarında Kutsal Metinlerin İzleri” başlıklı yüksek lisans tezinin sunumu gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16/06/2010 06:00 م

Münîrî’nin (öl.1521?) Manzum Siyer-i Nebî’si (İnceleme-Metin)

Münîrî’nin (öl.1521?) Manzum Siyer-i Nebî’si (İnceleme-Metin)

Reyhan Çorak

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Tez Sunumu toplantılarının Haziran ayı ilk konuğu, Reyhan Çorak*. Çorak, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde tamamladığı "Münîrî’nin (öl.1521?)Manzum Siyer-i Nebî’si (İnceleme-Metin)” başlıklı doktora tezinin sunumu gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
09/06/2010 06:00 م

Namık Kemal’in Edebiyat Eleştirisinde Modernlik ve Öznellik

Namık Kemal’in Edebiyat Eleştirisinde Modernlik ve Öznellik

Fatih Altuğ

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Tez Sunumu toplantılarının Mayıs ayı konuğu, Fatih Altuğ*. Halihazırda İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olan Altuğ, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladığı “Namık Kemal’in Edebiyat Eleştirisinde Modernlik ve Öznellik” başlıklı doktora tezinin sunumu gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
05/05/2010 06:00 م

Onaltıncı Yüzyıla Ait Alegorik Bir Eser: Muhyî’nin Hüsn ü Dil’i

Onaltıncı Yüzyıla Ait Alegorik Bir Eser: Muhyî’nin Hüsn ü Dil’i

Berat Açıl

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Tez Sunumu toplantılarının Nisan ayı konuğu, Berat Açıl*. Halihazırda İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Açıl, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladığı "Onaltıncı Yüzyıla Ait Alegorik Bir Eser: Muhyî’nin Hüsn ü Dil’i” doktora tezinin sunumu gerçekleştirecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21/04/2010 06:00 م

The Relationship Between The Gaze and Meaning in Photography

The Relationship Between The Gaze and Meaning in Photography

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
03/12/2009 06:00 م

Ahmedî Divanı'nın Tahlili

Ahmedî Divanı'nın Tahlili

Melike Erdem Günyüz

Eski Türk Edebiyatı’nın Beylikler döneminde yaşamış olan Ahmedî’nin Divanı, Osmanlı Divan Şiiri’nin ilk mürettep divanı olma özelliğini taşır. Bu eserin bir başka özelliği ise Mısır’da eğitim almış olan Ahmedî’nin Arap şiiriyle beslenmiş olarak divan şiirine olan katkılarıdır. Bir hekim olması, Fetret devrinde yaşaması ve diğer pek çok konunun izlerini şiirlerinde tespit edilebilmektedir. Şimdiye kadar yazılmış olan divan şiiri tahlili çalışmalarından daha farklı bir metotla yapılan bu tez çalışması ile dönemin kültür ve sosyal hayatından izler bulmak mümkündür.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/11/2009 06:00 م

Aesthetics in al-Farabi, İbn Sina and İbn Rushd

Aesthetics in al-Farabi, İbn Sina and İbn Rushd

Ayşe Demirkaynak Taşkent

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
07/10/2009 06:00 م

Similes of the Lover's Eyes, Eyebrows, and Eyelashes in Divan Literature (15th - 19th Centuries)

Similes of the Lover's Eyes, Eyebrows, and Eyelashes in Divan Literature (15th - 19th Centuries)

Reyhan Çorak

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
04/06/2009 03:00 م

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.