Dîvân 23'e Web Sayfasından Ulaşmak Mümkün

27/ربيع الأول/1431

Dîvân   DİSİPLİNLERARASI
            ÇALIŞMALAR DERGİSİ
            Cilt 12 Sayı 23 2007/2
 
MEDENİYET VE DÜZEN II
 
 
İÇİNDEKİLER
 
Sunuş     V-VII
 
Jeopolitik Kargaşa ve Medeniyet Çoğulculuğu
Richard FALK     1-19
 
Küreselleşme, Medeniyetler ve Dünya Düzeni
Robert GILPIN     21-37
 
Avrupa’da Yeni-Ortaçağ Düzeninin Yükselişi
Jan ZIELONKA     39-55
 
Pax-Amerikana Neden İmkansız?
Kadim Çin Dünya Düzeninin Çağdaş Amerikan Dünya Düzeniyle Mukayesesi
Yiwei WANG     57-74
 
Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci
Ömer TÜRKER     75-92
 
Arap Kültüründe Çeviri Çalışmaları ve Huneyn b. İshâk Ekolü
Eyyüp TANRIVERDİ     93-150
 
KİTAP DEĞERLENDİRMESİ
Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri (İlmî Toplantı)
Özgür KAVAK     151-168
 
Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger,
Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş
Tamer YILDIRIM     169-174
 
Fethi Kerim Kazanç, Gazzâlî Öncesi Ehl-i Sünnet Kelamı’nda Ahlak Düşüncesi
İlker KÖMBE     175-180
 
İzzet Derveze, Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru
Muhammed Talha ÇİÇEK     181-184
 
VEFEYÂT
Prof. Dr. Sabahaddin Zaim (1926-2007)
Hayatı, Kişiliği, Eserleri
Coşkun ÇAKIR     185-193

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.