MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Abbasi Veziri Tahir'den Oğlu Abdullah'a Siyasi Nasihatname

Abbasi Veziri Tahir'den Oğlu Abdullah'a Siyasi Nasihatname

Özgür Kavak, Hızır Murat Köse

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Mayıs ayındaki ilk programında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Özgür Kavak ve İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Hızır Murat Köse'yi konuk ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21/06/33 06:30 م

Çoban ve Kral: Siyasetnamelerde İdeal Yönetici İmgesi

Çoban ve Kral: Siyasetnamelerde İdeal Yönetici İmgesi

Bahadır Türk

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Nisan ayındaki üçüncü programında Bahadır Türk'ü misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29/05/33 06:00 م

Mecusi Geleneğinde Tek Tanrıcılık ve Düalizm

Mecusi Geleneğinde Tek Tanrıcılık ve Düalizm

Mehmet Alıcı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Mart ayındaki üçüncü programında Mehmet Alıcı'yı misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
01/05/33 06:00 م

Türkiye’de Hıristiyanlık Çalışmaları: Yeni Bir Oksidentalizm mi?

Türkiye’de Hıristiyanlık Çalışmaları: Yeni Bir Oksidentalizm mi?

Betül Avcı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Şubat ayındaki üçüncü programında Betül Avcı'yı misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
03/04/33 02:00 م

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not

İsmail Kara

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgahtakiler toplantı serisinin Şubat ayındaki ikinci programında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi İsmail Kara'yı misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25/03/33 06:00 م

Osmanlı Dönemi Tercüme ve Şerh Geleneği (XIII-XIX. Yüzyıl)

Osmanlı Dönemi Tercüme ve Şerh Geleneği (XIII-XIX. Yüzyıl)

Sadık Yazar

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Ocak ayı programında Sadık Yazar'ı misafir ediyoruz. Toplantıda, Yazar, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi SBE Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda "Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği" adıyla tamamladığı doktora çalışması çerçevesinde bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20/02/33 06:00 م

eş-Şevkânî ve es-Seylü'l-Cerrâr Adlı Eseri

eş-Şevkânî ve es-Seylü'l-Cerrâr Adlı Eseri

Sümeyye Onuk

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Ekim ayı programında Sümeyye Onuk'u misafir ediyoruz. "eş-Şevkânî ve es-Seylü'l-cerrâr Adlı Eserinin Tanıtımı" adlı yüksek lisans çalışmasını Marmara Üniversitesi SBE İslam Hukuku Bilim Dalı'nda tamamlayan Onuk, toplantıda "eş-Şevkânî ve es-Seylü'l-cerrâr Adlı Eseri" başlıklı bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
04/11/31 06:15 م

Teori ve Pratiği Birlikte Düşünmek: Osmanlı Hukuku'nda Kefalet Sözleşmesinin Görünümleri

Teori ve Pratiği Birlikte Düşünmek: Osmanlı Hukuku'nda Kefalet Sözleşmesinin Görünümleri

Osman Safa Bursalı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin düzenleyeceği Tezgâhtakiler toplantı serisinin Eylül ayı programında Osman Safa Bursalı'yı misafir ediyoruz. "Osmanlı Hukuku’nda Kefalet Sözleşmesi: İstanbul ve Galata Mahkemeleri Şer’iyye Sicillerine Göre Mala Kefalet, 1791-1795/1206-1210" adlı yüksek lisans çalışmasını Marmara Üniversitesi SBE Hukuk Anabilim Dalı'nda tamamlayan Bursalı, toplantıda "Teori ve Pratiği Birlikte Düşünmek: Osmanlı Hukuku'nda Kefalet Sözleşmesinin Görünümleri" başlıklı bir sunum yapacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/10/31 06:15 م

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.