SAM ROUNDTABLE MEETINGS

The Usage of Verbal  Memory in Turkish Museums within the Context of Sustainability and Power

The Usage of Verbal Memory in Turkish Museums within the Context of Sustainability and Power

Zehra Sema Demir

On the October 28th, Center for Art Studies will host Zehra Sema Demir from Turkish Language and Literature Department of Gazi University under the Kırkambar Talks. Demir will deliver a speech on “The Usage of Verbal Memory in Turkish Museums within the Context of Sustainability and Power”. The event will be held in Şakir Kocabaş Hall of Foundation for Sciences and Arts at 15:00.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22/11/34 03:00 م

Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Hazan Gazeli ve Sone 73

Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Hazan Gazeli ve Sone 73

Alphan Akgül

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 30 Mart 2013 tarihinde Alphan Akgül’ü misafir ediyor. Akgül’ün Journal of Turkish Studies’te yayımlanan “Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Hazan Gazeli ve Sone 73” başlıklı makalesinin merkeze alınacağı toplantıda, bu çalışmadan hareketle yazılabilecek yeni bir makaleye zemin hazırlanması amaçlanmaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18/05/34 01:00 م

Türk Musikisi Meşk Geleneğinde Bir İcra: Hafız Sami

Türk Musikisi Meşk Geleneğinde Bir İcra: Hafız Sami

Sami Dural

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 26 Ocak 2013 tarihinde Sami Dural’ı konuk ediyor. Dural ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı’nda Prof. Dr. Songül Karahasanoğlu'nun danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “Türk Musikisi Meşk Geleneğinde Bir İcra: Hafız Sami” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14/03/34 03:00 م

İlk Dönem Türk Romanında Ahlak

İlk Dönem Türk Romanında Ahlak

Ahmet Emre Polat

Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 6 Aralık 2012 tarihinde Ahmet Emre Polat’ı konuk ediyor. Polat ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalında Prof. Dr. İsmail Kara’nın danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “İlk dönem Türk Romanında Ahlak” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22/01/34 06:00 م

Şerif Muhittin Targan'ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi

Şerif Muhittin Targan'ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi

Bilen Işıktaş

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 19 Kasım 2012 tarihinde Bilen Işıktaş’ı konuk ediyor. Işıktaş ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Anasanat Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kostak Toksoy’un danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “Şerif Muhittin Targan'ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi” üzerine konuşacağız. Şerif Muhittin’in hayatı, kariyeri, taksimleri, udda yapmış olduğu yenilikler, udun tarihi misyonu, musiki tarihimizin içindeki yeri gibi konuların da inceleneceği sunum sonrasında Bilen Işıktaş tarafından Şerif Muhittin’in eserlerinden bazıları icra edilecektir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
05/01/34 06:00 م

Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi

Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi

Esra Çakar

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında 31 Ekim 2012 tarihinde Esra Çakar’ı konuk ediyor. Çakar ile İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Prof. Dr. Mehmet Atalay'ın danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi “Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15/12/33 06:00 م

Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri

Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri

Turgay Anar

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında Ekim ayında Turgay Anar’ı konuk ediyor. Anar ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın danışmanlığında tamamladığı “Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri” başlıklı doktora tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23/11/33 06:30 م

Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i

Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i

Bahadır Sürelli

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında Bahadır Sürelli’yi konuk ediyor. Sürelli ile Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. Zehra Toska’nın danışmanlığında tamamladığı doktora tezi “Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî’nin Heft Peyker’i” üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
06/11/33 05:00 م

Gölge Oyunu Karagöz ve Sinema

Gölge Oyunu Karagöz ve Sinema

Murat Pay

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez ve Makale Sunumu etkinliği kapsamında Eylül ayında Murat Pay* ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bilim dalında Prof. Dr. Muhittin Serin’in danışmanlığında hazırladığı “Gölge Oyunu, Karagöz ve Sinema” konulu yüksek lisans tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28/10/33 05:00 م

II.Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı

II.Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı

Gülnihal Küpeli

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez - Makale Sunumları programı kapsamında Nisan ayında Gülnihal Küpeli ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı’nda 2007 yılında tamamladığı “II.Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı” konulu doktora tezi üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
13/05/33 06:00 م

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.