TAM ROUNDTABLE MEETINGS

A new perception of Rome, Byzantium and Constantinople in Hezarfen Hüseyin's universal history

A new perception of Rome, Byzantium and Constantinople in Hezarfen Hüseyin's universal history

Cumhur Bekar

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında Cumhur Bekar ile Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Hezarfen Hüseyin’in tarihindeki Roma, Bizans ve İstanbul algısı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/04/33 05:30 م

The implementation of Ottoman Criminal Law at the Tanzimat Period

The implementation of Ottoman Criminal Law at the Tanzimat Period

Said Nuri Akgündüz

Şubat ayı Tez-Makale Sunumları programında Said Nuri Akgündüz ile Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku Uygulaması üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28/03/33 06:00 م

Inventory estates and change in the Ottoman material culture (1785-1875 Istanbul example)

Inventory estates and change in the Ottoman material culture (1785-1875 Istanbul example)

Fatih Bozkurt

Ocak ayı Tez-Makale Sunumları programında Fatih Bozkurt ile Sakarya Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 1785-1875 yılları arasında İstanbul örneğinde tereke defterleri ve Osmanlı maddî kültüründeki değişimler üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
22/02/33 05:30 م

Reform in the Ottoman provincial finance: Intergovernmental fiscal relations and provincial budgets (1864-1913)

Yakup Akkuş

Aralık ayı Tez-Makale Sunumlarının ikinci programında Yakup Akkuş ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform ana başlığı üzerinden 1864-1913 yılları arasında Merkez-Taşra Arasındaki İdari-Mali İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24/01/33 05:30 م

Development of the labor organization and the labor movements in the Ottoman working life (1870-1922)

Development of the labor organization and the labor movements in the Ottoman working life (1870-1922)

Kadir Yıldırım

Aralık ayı Tez-Makale Sunumlarının birinci programında Kadir Yıldırım ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı’da işçi örgütlenmesi ve işçi hareketlerinin 1870-1922 döneminde tarihî gelişimi, işçilerin yaşam ve çalışma şartlarına karşı mücadeleleri ve dönem içinde farklı nitelikler kazanan bu unsurlara karşı devletin yaklaşımı üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17/01/33 05:30 م

 In Search of a Jewish Community in the Early Modern Ottoman Empire: The Case of Edirne Jews (c.1690-1750)

In Search of a Jewish Community in the Early Modern Ottoman Empire: The Case of Edirne Jews (c.1690-1750)

Gürer Karagedikli

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında Gürer Karagedikli ile, Bilkent Üniversitesi’nde tamamladığı master tezi çerçevesinde, Edirne örneğinde Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Cemaati (1686-1750) üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25/12/32 05:30 م

The odcak of Bostandji in the Ottoman government organization

The odcak of Bostandji in the Ottoman government organization

Murat Yıldız

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında Murat Yıldız ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, Osmanlı Devlet Teşkilatında Bostancı Ocağı üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
04/12/32 06:00 م

After the abolishing of Bektashi order Ottoman State's policies of tariqats

After the abolishing of Bektashi order Ottoman State's policies of tariqats

Muharrem Varol

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında Muharrem Varol ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde, 19. Yüzyılda Bektaşiliğin kaldırılmasından sonra Osmanlı Devleti’nin tarikat politikaları üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28/10/32 06:00 م

The City as a Historical Actor: The Urbanization and Ottomanization of the Halvetiye Sufi Order by the city of Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

The City as a Historical Actor: The Urbanization and Ottomanization of the Halvetiye Sufi Order by the city of Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

Hasan Karataş

Temmuz ayı Tez-Makale Sunumları programının ikincisinde "Tarihsel Bir Aktör Olarak Şehir: Amasya’da Halvetiye Tarikatının Dönüşümü (15.-16. Yüzyıllar)" başlığı altında Amasya’da Halvetiye Tarikatının dönüşümü üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
17/08/32 06:00 م

Suleyman the Lawgiver’s Grand Vizier Rüstem Pasha as an Bureaucrat and Enterpriser

Suleyman the Lawgiver’s Grand Vizier Rüstem Pasha as an Bureaucrat and Enterpriser

Ahmet Arslantürk

Temmuz ayı Tez-Makale Sunumları programının ilkinde, Ahmet Arslantürk** ile, Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi* çerçevesinde, 16. Yüzyılın önemli sadrazamlarından Rüstem Paşa’nın bürokratik tercihlerini ve vakfiyeleri üzerinden yatırımcı kişiliği tartışıldı.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
03/08/32 06:00 م

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.