TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Anatolian Chronicles: History of Şikârî

Anatolian Chronicles: History of Şikârî

Fatih Bayram

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde yedinci programımızda Fatih Bayram ile Şikârî’nin, Karamannâme adlı eseri üzerine tartıştık.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.6.2012 18:00

Anatolian Chronicles: Zafername / Nizameddin Şami

Anatolian Chronicles: Zafername / Nizameddin Şami

Musa Şamil Yüksel

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde altıncı programımızda Musa Şamil Yüksel ile Nizameddin Şami’nin, Zafernâme adlı eseri üzerine konuştuk.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28.5.2012 18:00

Anatolian Chronicles: Bezm u Rezm / Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî

Anatolian Chronicles: Bezm u Rezm / Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî

Kadir Turgut

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde beşinci programımızda Kadir Turgut ile Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî’nin, Bezm u Rezm adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.4.2012 18:00

Anatolian Chronicles: El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye

Anatolian Chronicles: El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye

Sara Nur Yıldız

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde dördüncü programımızda Sara Nur Yıldız ile İbn Bîbî’nin El-Evâmirü’l-´Alâiyye fi’l-Umûri’l-´Alâiyye adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.3.2012 17:30

Anatolian Chronicles: Rahatu’s-Sudûr Ayetu’s-Sürûr

Harun Yılmaz

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde üçünçü programımızda Harun Yılmaz ile Ravendî’nin Selçuklu hanedanını anlatan Rahatu’s-Sudur Ayetü’s-Sürur adlı eseri üzerine tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
27.2.2012 18:00

Anatolian Chronicles: Dânışmendnâme-Saltuknâme

Anatolian Chronicles: Dânışmendnâme-Saltuknâme

Turgay Şafak

Tarih Okumaları çerçevesinde başladığımız bu yeni serimizde, daha önce Bizans ve Osmanlı kronikleri üzerine gerçekleştirdiğimiz programların ardından XI.-XIV. yüzyıllar arası öncesi Anadolu kroniklerini ele alıyoruz. Bu minvalde ikinci programımızda Turgay Şafak ile Anadolu'nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan Dânışmendnâme ve XIII. yüzyıl alp-erenlerinden Sarı Saltuk’un hayatını, savaşlarını ve çeşitli menkıbelerini konu alan Anadolu Türk destanlarından Saltuknâme üzerine konuşacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
30.1.2012 18:00

Ahmed Eflakî (ed.), Mevlana Celaleddin Rumî's Menkıbes: Menakibu'l-Arifin

Fatih Bayram

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26.12.2011 17:30

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.