TAM ROUNDTABLE MEETINGS

 Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma

Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma

Kübra Turangil

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Sanat Araştırmaları Merkezi Tez-Makale Sunumları kapsamında 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Kübra Turangil’i konuk ediyor. Turangil'den FSMVÜ Mimarlık Anabilim Dalı'nda tamamladığı “Yeşilköy: Kentsel Kültürel Bellek ve Miras Koruma” başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz. Etkinlik ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır.

SAM, TAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/06/2022 04:00 م

İstanbul-Göksü ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası ve Mekânsal Değişimi (1394-1877)

İstanbul-Göksü ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası ve Mekânsal Değişimi (1394-1877)

Muhammed Ali Başaran

Bu çalışma, etkileşim ağlarını göz önünde bulundurarak İstanbul-Göksu ve çevresinin 1394-1877 yılları arasındaki mekânsal değişimine dair bir inceleme sunmaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28/05/2022 02:00 م

Yüksek Hızlı Trenin Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Etkileri

Yüksek Hızlı Trenin Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Etkileri

Ahmet Baş

Bu programda Ahmet Baş ile kendisinin yüksek hızlı trenin sehirler üzerindeki sosyo-ekonomik ve mekansal etkilerini ele aldığı doktora tezini* tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
26/03/2022 02:00 م

Bir 16. Yüzyıl Okuryazarının Zihin Dünyası: Tercüman Murad ve Tesviyetü’t-Teveccüh ile’l-Hak Adlı Eseri

Bir 16. Yüzyıl Okuryazarının Zihin Dünyası: Tercüman Murad ve Tesviyetü’t-Teveccüh ile’l-Hak Adlı Eseri

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü araştırma görevlisi İsmail Emre Pamuk ile 16. yüzyıl Divan-ı Hümayun mühtedi tercümanlarından Murad beyin zihinsel dünyasına ilişkin bir tartışma yürüteceğiz.

VEFA SALONU
30/09/2021 05:30 م

Nûrü’l-Beyân, Kur’ân-ı Kerîm Tefsîrinin Türkçe Tercemesi

Ömer Mahir Alper

Prof. Dr. Ömer Mahir Alper ile yayına hazırladığı Nûrü’l-Beyân'ı konuşacağız.

MAM, TAM
ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21/03/2020 03:00 م

Politic, Social And Cultural Life in Memoirs [1930-1950]

Politic, Social And Cultural Life in Memoirs [1930-1950]

İbrahim Özen

On Janoary 25th 2020, Center for Turkish Studies will host İbrahim Özen under the discussions theses-articles. Özen will deliver a speech about “Polıtıc, Socıal And Cultural Lıfe In Memoırs [1930-1950]” based on his thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
25/01/2020 04:00 م

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı

Turgay Şafak

On January 6th 2020, Center for Turkish Studies will host Turgay Şafak under the discussions theses-articles. Şafak will deliver a speech about “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Kayıp Farsça Divanı” based on his article.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
06/01/2020 05:00 م

The Coastal Regions of Bosphorus and Golden Horn, Accordıng to The Last Bostancıbaşı Regıstry Book

The Coastal Regions of Bosphorus and Golden Horn, Accordıng to The Last Bostancıbaşı Regıstry Book

Hülya Arslan

On November 21th 2019, Center for Turkish Studies will host Hülya Arslan under the discussions theses-articles. Arslan will deliver a speech about “The Coastal Regions of Bosphorus and Golden Horn, Accordıng to The Last Bostancıbaşı Regıstry Book” based on her thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
21/11/2019 05:00 م

The Use of Space by Sufis in Seventeenth-Century Istanbul in Light of Seyyid Hasan’s Diary, The Sohbetnâme

The Use of Space by Sufis in Seventeenth-Century Istanbul in Light of Seyyid Hasan’s Diary, The Sohbetnâme

Fatma Deniz

On October 28th 2019, Center for Turkish Studies will host Fatma Deniz under the discussions theses-articles. Deniz will deliver a speech about “The Use of Space by Sufis in Seventeenth-Century Istanbul in Light of Seyyid Hasan’s Diary, The Sohbetnâme” based on her thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
28/10/2019 05:00 م

A Scholarly Literature Class at Sahn Madrasas in the Sixteenth Century Students of Karamani Mehmed Efendi

A Scholarly Literature Class at Sahn Madrasas in the Sixteenth Century Students of Karamani Mehmed Efendi

Abdullah Karaarslan

On October 24th 2019, Center for Turkish Studies will host Abdullah Karaarslan under the discussions theses-articles. Karaarslan will deliver a speech about “A Scholarly Literature Class at Sahn Madrasas in the Sixteenth Century Students of Karamani Mehmed Efendi” based on her thesis.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
24/10/2019 05:00 م

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.