MAM PUBLICATIONS

1- Seyyid Hüseyin Nasr'da Gelenek, Tasavvuf ve Dini Çoğulculuk

1 Kasım 2003 Cumartesi

Seyyid Hüseyin Nasr’da Gelenek, Tasavvuf ve Dinî Çoğulculuk, 2003, 62 sayfa

Notlar’ın bu ilk sayısında yer alan konuşmalarda, İranlı olmakla beraber düşünceleri hem İslâm dünyasında hem de Batı’da ve Doğu’da çok geniş yankılar uyandırmış bir düşünür olan Seyyid Hüseyin Nasr çeşitli açılardan ele alınmaya çalışılmaktadır.
Konuşmalardan ilkinin sahibi ve Nasr’ın Türkiye’de tanınmasında çok büyük katkıları olan Doç. Dr. İlhan Kutluer, M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi.  Yaptığı çalışmalarla, Nasr’ın Türkiye’de birçok İslâm ülkesinden daha önce tanınmasına vesile olan Kutluer’in konuşması, “Nasr’da Gelenek Kavramı ve İslâm Felsefe Geleneği” başlığını taşıyor.
İkinci konuşma, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Erol Kılıç'a ait.  “Nasr ve Sufizm” başlığını taşıyan konuşmasında Kılıç, bilim tarihinden bilim felsefesine, tasavvuftan İslâm felsefesine kadar birçok alanda eserleri bulunan Nasr’ın tasavvuf ile ilgili düşüncelerini yorumluyor.
Son konuşma ise, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapan Dr. Adnan Aslan'a ait. "Dinî çoğulculuk" kavramı üzerine  İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde doktorasını yapan Aslan’ın tezi, “Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy: The Tought of John Hick and Seyyed Hossein Nasr” başlığını taşıyor. Aslan, konuşmasında, özellikle Nasr’ın dinî çoğulculuk kavramını değerlendirmektedir.
 

 

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.