MAM ROUNDTABLE MEETINGS

İslam'da Metafizik Düşünce: Kindî ve Fârâbî

Ömer Türker

23 Kasım 2019 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Kitabiyat toplantı dizisinde İslam felsefesi alanında, özellikle metafizik araştırmalarında önemli çalışmalara imza atan Ömer Türker'i* konuk edecek. Türker, 2019'un başında Klasik Yayınlarından neşredilen İslam'da Metafizik Düşünce: Kindî ve Fârâbî** başlıklı kitabını anlatacak.

Arka kapaktan:

"İslam'da Metafizik Düşünce, İslam’da metafizik geleneğinin iki kurucu düşünürü olan Kindî ve Fârâbî’nin metafizik öğretilerini incelemekte, İslam düşünce geleneğinde birlik ve varlık kavramlarının keşfinin izini sürmektedir. Her iki filozofun da ortak vasfı, İslam geleneğinin kadîm dünyanın bilimsel aklıyla irtibatını tesis etmeleri ve kadîm bilimsel akla, İslam’ın oluşturduğu medenî havzada ortaya çıkan yeni sorunlarla hayat vermeleridir. Kindî, Meşşâî felsefeyi benimsemekle bir yandan Yunan felsefesinin bilgi ve yöntem bakımından duyarlılıklarıyla kelam geleneğinin tezlerini ele alma imkânı elde etmiş, diğer yandan da kelamî tefekkürü, Yunan’daki hâkim bilim ve düşünce geleneği olan Meşşâîlikle ilişkilendirme imkânı kazanmıştır. Fârâbî ise varlık ve birliğe ilişkin kısalığına rağmen şaşırtıcı şekilde kapsamlı ve derin olan eserlerinde İslam felsefesinin sonraki dönemlerinde tartışılan bahislerin temellerini ortaya koymuştur."

1997’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, erken dönem Kur’an tefsirinin epistemolojik çerçevesini inceleyen "Mukâtil b. Süleyman’ın Te’vil Anlayışı" başlıklı teziyle (1999); doktorasını ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde "Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin Te’vil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri" adlı çalışmasıyla tamamladı (2006). 2005-2012 yıllarında TDV İSAM’da araştırmacı kadrosunda çalışan Türker, 2012’de doçent, 2017’de profesör unvanlarını kazandı. 2012’den bu yana Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Türker’in çalışmaları metafizik ve bilgi teorisi üzerine yoğunlaşmaktadır.

** İstanbul: Klasik Yayınları, 2019.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.