MAM READING GROUPS

İbn Sînâ Çalışma Grubu

M. Cüneyt Kaya

4 Kasım 2023 Cumartesi Salon: KIRMIZI SALON

İslam felsefesi araştırmacıları açısından, felsefenin İslam dünyasındaki tarihini İbn Sînâ’yı merkeze alarak okuyup değerlendirmenin gerekliliği, uzunca sayılabilecek bir süreden bu yana müsellem bir kabuldür. Büyük oranda Batılı literatürde temelleri atılıp geliştirilen bu yaklaşımın bir yansıması olarak Türkiye özelinde 2000’lerin başında İbn Sînâ’nın temel eserlerinin tercüme edilmeye başlanması, eş-Şeyhu’r-reîs’e yönelik ilgiyi artırmış ve felsefesinin çeşitli yönlerini aydınlatan çalışmaların yapılmasına imkân hazırlamıştır. Bu sayede İbn Sînâ, İslam felsefesi öğrencileri ve araştırmacıları için bir “mihver” haline gelmiş olsa da çoğunlukla bir süre uğranılan bir durak olmanın ötesine geçememiş ve İbn Sînâ’ya yönelik ilgi, şimdiye kadar istikrarlı bir İbn Sînâ uzmanlığına dönüşememiştir. Dolayısıyla, İbn Sînâ’nın hayatına, dönemine, çağdaşlarına, külliyatına, öğretilerine, doğrudan ve dolaylı etkilerine odaklanan, İbn Sînâ hakkındaki klasik literatüre hâkim, modern ve çağdaş literatürü takip edip bu literatürün ulaştığı sonuçları tartışan bir akademik gündemin eksikliğinden pekâlâ söz edilebilir.

 

Bir “İbn Sînâ Çalışma Grubu” oluşturma fikrinin arkasında da İbn Sînâ’yla ilgili uzun soluklu ve istikrarlı bir araştırma gündemine ön ayak olma hedefi bulunmaktadır. Yukarıda dillendirilen eksiklikleri dikkate alan bir içeriği takip edecek olan çalışma grubu, lisans son sınıf öğrencileri, lisansüstü çalışmalarını sürdüren araştırmacılar ve hâlihazırda İslam felsefesi alanında çalışan isimlere açıktır. Katılımcıların İbn Sînâ’nın metinlerini okuyabilecek derecede Arapçaya ve ikincil literatürü takip edebilecek oranda İngilizceye vâkıf olmaları beklenmektedir.

Çalışma grubunun toplantıları, 15 günde bir Cumartesi günleri 14:00-17:00 arasında yüz yüze gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ SONA ERMİŞTİR.

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).