MAM WORKSHOPS

Sosyal Bilimlerde Veri Analizine Giriş

Muharrem Bağrıyanık

06 October 2020 Salon: TOPLANTI SALONU

SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ANALİZE GİRİŞ

Muharrem BAĞRIYANIK[1]

University of Florida[2]

Bu atölyenin amacı katılımcılara sosyal bilimler alanında kullanılan istatistiksel uygulamaları, veri analizini ve data okumayı öğretmektir. Kullanılan istatistiksel uygulamaların görselleştirilmesi ve makalelerde kullanılan sayısal metotların kavranması amaçlanmaktadır. Bilgisayar programı üzerinden data analizinin ve verilerin uygulanmasının, betimleyici istatistik (descriptive statistics measures) ve örneklemenin (sampling) nasıl yapılacağı gösterilecektir. Hipotez nasıl test edilir, t test, p değeri ve lineer regresyonun (Linear regression) öğretilmesi hedeflenmektedir. 

Atölyenin amaçlarından biri de belli başlı istatistiksel kavramları öğretmektir. Bu kavramların uygulamada nasıl çalıştığını görmek için bir bilgisayar programı gerekmektedir. Son zamanlarda sosyal bilimler alanında çıkan makalelerinin çoğunun R istatistik programını kullanmasından dolayı bu çalışmada da R programı gösterilecektir. R programını RStudio uygulaması ile öğreneceğiz.

Ayrıca günümüzde kimi üniversiteler MS Word’e alternatif olarak öğrencilerin LATEX üzerinden proje ve tez ödevlerini yapmalarını talep etmektedir. Bu yüzden atölyenin diğer amacı katılımcıları LATEX programına aşina kılarak bu programda ödev, tez, proje nasıl yazılır göstermek ve uluslararası konferanslar için poster hazırlamayı öğretmektir.

Atölyenin ilk toplantısı 6 Ekim 2020 Salı günü gerçekleştirilecektir.

Gerekli kitaplar:

Bu çalışmada iki kitap zorunludur. Bu kitapları ücretsiz olarak pdf formatında temin edebilirsiniz (Kayıt olanlara mail ile yollanacaktır).

  1. Open Intro Statistics, 3rd Edition, David M. Dietz, Christopher D. Barr, and Mine Çetinkaya Rundel (2015)
  2.  A Student’s Guide to R, Nicholas J. Horton, Randal Pruim, and Daniel T. Kaplan (2015)

Tavsiye Edilen Kitaplar:

  • Discovering Statistics Using R, Andy Field, Jeremy Miles, and Zoe Field (2012)
  • Quantitative Social Science: An Introduction, Kosuke Imai (2018)
  • R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data, Hedley Wickham and Garrett Grolemund, 2016.

 

 NOT: Toplantılar Zoom üzerinden gerçekleştirilecek olup katılım bilgileri e-posta yoluyla iletilecektir.

Son başvuru tarihi: 5 Ekim 2020

 

Başvuru süreci sonlanmıştır.

 


[1] University of Florida Siyaset Bilimi Doktora Öğrencisi. Çalışma alanları: Karşılaştırmalı Siyaset, Nicel Metotlar. Daha öncesinde:  Marmara Universitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) (Lisans), İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararsı İlişkiler Bölümü ( Yüksek Lisans), Sabancı Üniversitesi, Siyaset Bilimi (Doktora - terk). University of Florida Grinter Fellowship ödülüne layık görüldü.  

[2] İletişim: mbagriyanik@ufl.edu

 

İLGİLİ ATÖLYELER

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).