MAM PANELS

Tevrat'tan Balzac'a Gerçeklik: Auerbach'ın Mimesis 75 Yıl Sonra İstanbul'da

Tevrat'tan Balzac'a Gerçeklik: Auerbach'ın Mimesis 75 Yıl Sonra İstanbul'da

20. yüzyılın en önemli metinlerinden kabul edilen Mimesis, İstanbul'da yazıldıktan 75 yıl sonra nihayet Türkçede.

ZEYREK SALONU
07/03/2020 16:00

Spinoza ve Din

Spinoza ve Din

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 12 Mayıs'da Spinoza'nın Din düşüncesini modern doğa düşüncesi, Yahudi dini geleneği ve 19 yüzyıl din düşüncesi bağlamında ele alan bir panel düzenleyecektir. Toplantı herkesin katılımına açıktır.

ZEYREK SALONU
12/05/2018 16:00

Bilinç ve Benlik

Bilinç ve Benlik

Seda Akbıyık, Lütfü Hanoğlu, Sinem E. Hatipoğlu ve Eyüp Süzgün ile

ZEYREK SALONU
31/03/2018 16:00

Türkiye’de Çağdaş Hadis Tartışmaları

Türkiye’de Çağdaş Hadis Tartışmaları

Türkiye’de Çağdaş Hadis Tartışmaları paneli Ahmet Yücel'in oturum başkanlığında Halit Özkan, Fatma Kızıl ve Fahrettin Yıldız'ın sunumlarıyla gerçekleşecek.

ZEYREK SALONU
25/11/2017 14:30

Şerif Mardin'i Anma Paneli

Şerif Mardin'i Anma Paneli

Eylül ayı içerisinde kaybettiğimiz Türkiye'nin değerli bilim adamı, sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin'i anıyoruz.

ZEYREK SALONU
07/10/2017 15:00

Reşid Rıza İstanbul'da

Reşid Rıza İstanbul'da

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 19. yüzyılın önemli İslam düşünürlerinden, modern İslam tartışmalarının şekillenmesinde etkili olmuş bir ismi, Reşid Rıza'yı tartışan bir panel düzenliyor. Program bütün katılımcılara açıktır.

ZEYREK SALONU
22/04/2017 13:30

Çağdaş Hukuk Düşüncesinde Hukuk Normunu Ne/Kim Belirler

Çağdaş Hukuk Düşüncesinde Hukuk Normunu Ne/Kim Belirler

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 15 Nisan Cumartesi saat 15:00'da Zeyrek Salonunda çağdaş hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi teorileri bağlamında hukuk ve norm belirleme ilişkisini tartışan bir panel düzenleyecektir. Herkesin katılımına açıktır.

ZEYREK SALONU
15/04/2017 15:00

In Respect of 7th death anniversary of Turgut Canvesever Building a City and Constructing a new Agenda

In Respect of 7th death anniversary of Turgut Canvesever Building a City and Constructing a new Agenda

In Respect of 7th death anniversary of Turgut Canvesever Building a City and Constructing a new Agenda

ZEYREK SALONU
20/02/2016 15:00

Classification of Sciences Literature after Faqhreddin Razi: Closing Panel

Classification of Sciences Literature after Faqhreddin Razi: Closing Panel

The panel will conducted in Turkish BSV MAM Center for Civilization Studies Classification of Sciences Literature after Faqhreddin Razi: Closing Panel 26 DECEMBER 2015 SATURDAY Zeyrek Hall Keynote Speaker: Ömer Mahir ALPER (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) First Session (13:00-14:30) Ebû Alî Nûruddin el-Yûsî: el-Kānûn fî ahkâmi’l-ilm ve’l-âlim ve’l-müte‘allim Tuncay BAŞOĞLU (Doç. Dr., İSAM) Şemseddin Amûlî: Nefâisü’l-fünûn fî arâisi’l-uyûn Ali ERTUĞRUL (Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) Sadrüşşerîa el-Buhârî: Ta‘dîlu’l-ulûm M. Fatih ARSLAN (Ar. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Second Session (14:45-16:00) Molla Sadra: el-Esfârü’l-erba‘a ve İksîru’l-ârifîn, Sümeyye PARILDAR (Öğr. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) “İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi” Ömer TÜRKER (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

ZEYREK SALONU
26/12/2015 13:00

The Shi'a and Hadith

The Shi'a and Hadith

Center for Civilizational Studies organize a panel on Shi'a' understanding of the hadith and Shii hadith literature. The speaks will conduct in Turkish.

ZEYREK SALONU
18/04/2015 14:00

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).