TAM WORKSHOPS

Sözlü Tarih Atölyesi 2018

Arzu Güldöşüren

25 September 2018

Bilim ve Sanat Vakfı'nın, sözlü tarih çalışmaları çerçevesinde İSTKA desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ortaklığıyla yürüttüğü “Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri” projesinin nihayete ermesinden sonra vakıf bünyesinde sözlü tarihle ilgili çalışmalara devam edilmektedir. İşitsel, görsel ve basılı sözlü tarih çalışmalarına erişim imkânı sunan veritabanına yeni verilerin eklenmesiyle birlikte 3080 sözlü tarih görüşmesi yanında 325'i kitap, 11'u makale ve 171'i tez olmak üzere sözlü tarihle ilgili toplamda 3686 kayıt veritabanında yer almaktadır. Sözlü tarih çalışmalarına örnek oluşturmak/model önermek üzere İstanbul'un mekansal ve kültürel çeşitliliğini yansıtan görüşmelere yenilerinin eklenmesiyle görüşme sayısı 100'ü aşmıştır.

Belge ve bulguları hali hazırda www.sozlutarih.org.tr adresinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam eden projenin başlıca amacı İstanbul'un ve Türkiye'nin sözlü arşivini oluşturmaktır. Bu çalışmayla önemli bir merhale katedilmiştir. Bugün bir taraftan veritabanına kaydedilen yeni veriler ve  yapılan yeni görüşmelerle Bilim ve Sanat Vakfı'nın sözlü tarih arşivi büyürken, diğer taraftan da atölyeler ve farklı alanlardaki yeni projelerle sözlü tarih birikimi artmaya devam etmektedir.

Bu atölye çerçevesinde öncelikle sözlü tarihin tanımı, yöntemi ve metodolojisi üzerinde durulacak, dünyada ve Türkiye'de sözlü tarihin gelişimi, sözlü tarihin diğer disiplinlerle ilişkisi araştırılmaya çalışılacaktır. İkinci aşamada, Türkiye tarihi üzerine çalışmalar yapılacak, sözlü kaynakların kullanımı üzerinde durulacaktır. Son aşamada bir sözlü tarih görüşmesinin tasarlanma süreci (görüşme öncesi, sırası ve sonrası), sözlü tarih ve etik ilişkisi ile görüşmelerin analiz süreci üzerinde değerlendirilmelerde bulunulacaktır. Atölye sonunda daha önceden belirlenen bir tema etrafında katılımcıların yaptığı sözlü tarih görüşmelerinden bir sempozyum düzenlenecektir. Atölyeye katılmak isteyenler başvurularını vakfımızın sitesi üzerinden online olarak yapabileceklerdir.

Arzu Güldöşüren* nezaretinde iki haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan atölye mensuplarının, belirlenen ön hazırlık çalışmalarını yapması ve toplantılara düzenli katılımı beklenmektedir.

Bu çerçevede atölyeye katılmak isteyenler 15-25 Eylül 2018 tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

Başvuru süresi bitmiştir.

Grubun ilk toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

 

*Dr., BİSAV Sözlü Tarih Koordinatörü

İLGİLİ ATÖLYELER

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).