TAM WORKSHOPS

Sözlü Tarih Atölyesi 2019

Arzu Güldöşüren

26 October 2019 Salon: ARAŞTIRMA I SALONU

Bu atölye çerçevesinde öncelikle sözlü tarih ve hafıza ilişkisi araştırılmaya çalışılacaktır. Hafıza konusu bireysel hafıza ile sosyal ve kollektif hafıza arasındaki ilişkiyi merkeze alarak incelenecektir. İkinci aşamada, öncelikle sözlü tarih görüşmelerinin transkripsiyonu meselesi üzerinde durulacaktır. Ardından sözlü tarih görüşmelerinin analiz süreci, sözlü tanıklığın hem iyi hem de eleştirel kullanımına işaret eden örnekler üzerinden incelenecektir. Son aşamada sözlü tarih görüşmeleri ve arşivleme çalışmaları çerçevesinde dijital arşivcilik ve sözlü tarih ilişkisi üzerinde durulacak sözlü tarih görüşmelerinin sınıflandırılması ve saklanması meselesiyle ilgili değerlendirmeler yapılacaktır. Atölye sonunda daha önceden belirlenen bir tema etrafında katılımcıların yaptığı sözlü tarih görüşmelerinden bir sempozyum düzenlenecektir. Atölyeye katılmak isteyenler başvurularını vakfımızın sitesi üzerinden online olarak yapabileceklerdir.

Arzu Güldöşüren* nezaretinde iki haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan atölye mensuplarının, belirlenen ön hazırlık çalışmalarını yapması ve toplantılara düzenli katılımı beklenmektedir.

Bu çerçevede atölyeye katılmak isteyenler 7-18 Ekim 2019 tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur...

Grubun ilk toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

 

*Dr., BİSAV Sözlü Tarih Koordinatörü

İLGİLİ ATÖLYELER

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).