TAM WORKSHOPS

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

Mahmut Karaman

06 March 2019 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bu atölye grubu çerçevesinde öncelikle toplumsal yapının tanım, yaklaşım ve yöntem sorunu, unsurları/boyutları ve işleyişi analiz edilerek toplumsal yapı modelleri tartışılmaya çalışılacaktır. İkinci aşamada ise Türkiye’nin toplumsal yapısının tarihsel inşa ve gelişim süreçleri ve kültürel kaynakları Türk İslam/Osmanlı çizgisinde temel toplumsal kurumlar üzerinden tartışılarak; modern dönemin inşası, göç, değişme, çözülme ve dönüşüm süreçleri itibariyle bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır. Üçüncü aşamada belirlenecek konular ile ilgili uzun vadeli çalışma grupları oluşturulacaktır.

Katılımcılardan beklenenler:

  • Sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak 
  • Toplantılara düzenli katılım
  • Kaynak metinleri okuma/tartışma
  • Konu/atölye çalışmalarına katılma (Kaynak tarama, okuma ve bilgi toplama)

Mahmut Karaman* nezaretinde iki haftada bir Çarşamba günleri toplanacak olan atölye grubuna katılmak isteyenler 18-27 Şubat 2019 tarihleri arasından başvuru yapabilirler.

Başvuru süresi dolmuştur.

Grubun ilk toplantı tarihi, başvurusu kabul edilenlere e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

 

 

*Dr., Öğretim üyesi,  Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).