TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Pan-Turkism and Turanism: A Comparison between Turkey and Hungary

Alaaddin Oğuz

Alaadin Oğuz'un yüksek lisans tezi bağlamında Pan-Türkçülük ve Turancılık: Türkiye-Macaristan Mukayesesini tartışacağız.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10/15/2005 4:30 PM

The Kadi Institution during the Late-Ottoman Period

Jun Akiba

Türkiye Araştırmaları Merkezi, periyodik olarak düzenlediği Tez-Makale sunumlarının 35. oturumunda Chiba Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Jun Akiba’yı ağırladı. 

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/19/2005 6:00 PM

Small-Scale Enterprise in the Ottoman Empire: The Drapery Weaving Industry in Salonika

Özgür Kolçak

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
8/20/2005 6:00 PM

Ottoman Governors in the Hamidian Period

Abdülhamit Kırmızı

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin Tez-Makale Sunumları 34. toplantısının konuğu Abdülhamit Kırmızı, “Rulers of the Provincial Empire: Ottoman Governors and the Administration of Provinces, 1895-1908” [Taşranın Sultanları: Osmanlı Valileri ve Vilayet İdaresi, 1895-1908] başlıklı doktora tezini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde (2005) tamamladı.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7/23/2005 6:00 PM

The Culture of Fiqh in the Turkish Islamic Tradition

Heiko Henkel

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/1/2005 6:00 PM

The Modernization of Ottoman Learned Institutions

İlhami Yurdakul

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin çerçevesinde düzenlenen ve otuz ikincisi tertip edilen Tez-Makale Sunumu toplantısının Mayıs ayı konuğu İlhami Yurdakul’du.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/30/2005 6:00 PM

Love in the Classical Literature: The Case of the İhsannâme

Mustafa Koç

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/23/2005 6:00 PM

The Reformation of Muslim Intellectual and Political Institutions

Ahmet Michelangelo Guida

TAM Tez-Makale Sunumları başlıklı toplantılar dizisinin 31. oturumunun konuğu, Fatih Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olan Ahmet Michelangelo Guida olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/28/2005 6:00 PM

Cultural Repertoire as a Network of Translated Texts: New Literature after Tanzimat (1830-1870)

Haşim Koç

Şubat ayı Tez-Makale Sunumları programında Haşim Koç, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde bitirdiği “Cultural Repertoire as a Network of Translated Texts: New Literature after Tanzimat (1830-1870)/(Tercüme Metinlerin Oluşturduğu Kültür Repertuarı: Tanzimat Sonrası Yeni Edebiyat (1830-1870))” başlıklı yüksek lisans tezini sunacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/14/2005 6:00 PM

The Effects of the 1858 Land Reform on the Ottoman Political and Social Structure

Macit Kenanoğlu

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin 29. Tez-Makale Sunumları programının konuğu Macit Kenanoğlu olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/10/2005 6:00 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).