KAM READING GROUPS

Milliyetçilik ve Etnik Siyaset

Hüseyin Alptekin

Saturday, March 11, 2017

Milliyetçilik ve Etnik Siyaset okuma grubu

Hüseyin Alptekin

Bu okuma grubu etnik kimlik, bu kimliğin şekillenmesindeki etkenler ve etnik aidiyetlerin doğurduğu toplumsal sonuçları ele alacaktır. Bu bağlamda literatürde etnisite ve milliyetçilik kavramlarının tanımlanması ve ölçülmesi tartışılacak, sonra etnik aidiyetlerin gelişimine dair tarihi ve teorik perspektifler incelenecektir. Etnisitenin bir düşünceden aidiyete, tutumlara ve nihayet davranışa dönüşümü mercek altına alınacak ve bu bağlamda etnisitenin toplumsal, siyasi ve ekonomik olgularla karşılıklı ilişkisi incelenecektir. Konuya yaklaşımımız siyaset bilimi odaklı olmakla beraber interdisipliner tartışmalara da yer verilecektir. Katılımcıların program süresince etnik kimlik ve milliyetçiliğe dair temel kavramsal ve teorik yaklaşımları özümsemesi ve bu birikimlerini ampirik verilerle harmanlaması beklenmektedir.

Dört ay sürecek okuma grubu, 11 Mart–3 Haziran tarihleri arasında iki haftada bir Cumartesi saat 16.00-18.00 arasında toplanacaktır. Başvurular 7 Mart Pazartesi gününe kadar kabul edilecek ve okuma grubuna kabul edilenler 8 Mart Salı günü eposta ile haberdar edileceklerdir. Katılımcıların İngilizce metinleri okuyabilir düzeyde olmaları zorunludur. Katılımcılardan ilgili kitap ve makaleleri hiç aksatmadan okuyup derslere hazırlıklı gelmeleri ve tartışmalara katılmaları beklenmektedir.

Başvuru süresi dolmuştur...

Hüseyin Alptekin

2004 yılında Beykent Üniversitesi İşletme ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve 2010 yılında ise Texas Üniversitesi, Austin’de Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2006-2008 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde lisansüstü çalışmalarına devam eden Alptekin, doktorasını Texas Üniversitesi, Austin’de Siyaset Bilimi Bölümü'nde 2014 yılında tamamladı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Temel ilgi alanları arasında karşılaştırmalı siyasal kurumlar ve etnik siyaset, milliyetçilik, Türkiye ve Ortadoğu siyaseti ve araştırma yöntemleri bulunan Alptekin’in çeşitli akademik dergilerde makale ve kitap bölümleri yayımlanmıştır.

 

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).